Norton Internet Security 03'


(Kos@) #1

Jak odblokować dostęp do internetu programowi, któremu wcześniej odmówiłem dostępu po przez NIS 2003?


(w32.sasser) #2

W oknie głównym programu wybierasz: zapora osobista -----> konfiguruj -----> programy i na liście programów zmieniasz reguły tak, jak Ci pasuje :smiley:


(Kos@) #3

Thx 8)