Notepad++ i funkcja autouzupełniania znaczników

Gdzie w Notepad++ włącza się tą funkcję?