Nowa aplikacja na Facebooku


(Agniesia45) #1

Na początku tego tygodnia ruszyła nowa aplikacja na Facebooku – People Projects.

Aplikacja, która jest częścią dużej, ogólnopolskiej inicjatywy społecznej promującej działalność społeczną.

Polska ma jeden z najniższych w Europie współczynników zaangażowania społecznego obywateli, People Projects jest jednym z pomysłów, aby to zmienić!

Na potrzeby projektu, śladem Wielkiej Brytanii i Francji została uruchomiona aplikacja, dzięki której, ludzie którzy chcą coś zrobić mogą się zjednoczyć.

http://apps.facebook.com/people-projects/,

Zapraszamy serdecznie, przyłączcie się do Nas.

Zapraszamy do rozmowy, może chcecie się pochwalić na forum swoim pomysłami, które można byłoby zrealizować w ramach akcji?


(Mef Mefi Mefs) #2

I dobrze. Spłyń z fb.

A administracja, czemu nie usuwa spamu?