Nowa praca i Kuroniówka?

Mam takie pytanie jak w 8 grudnia zakończyłem pracę po 16miesiącach i teraz jestem na Kuroniu i teraz jak od 8 stycznia pójdę znowu do pracy to tracę Kuronia i znowu musze przerobić 12 miesięcy??

Nie tracisz prawa - masz prawo do tzw okresu uzupełniającego,

czyli czasu który pozostaje z czasu należnego ale jeszcze nie wykorzystanego. :wink:

Z strony jednego z Urzędów Pracy:

Osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie lub osiągnęła przychód powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia z innego tytułu niż praca w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych i zgłosiła ten fakt w obowiązującym terminie (7 dni), przepracowała mniej niż 365 dni i zgłosi się do PUP celem dokonania kolejnej rejestracji w ciągu 14 dni od daty zakończenia stosunku pracy (służbowego) lub osiągnięcia dochodu i przedstawi świadectwo pracy, posiada prawo do zasiłku na okres uzupełniający, skrócony o okres pobieranego wcześniej świadczenia, oraz okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego.

:slight_smile:

Polecam forum

http://forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=23