Nowo postawiony system co mogę usunąć


(Grzesiek82) #1

ok jest wszystko tylko nie wiem czemu w oknie "bezpieczne usuwanie sprzętu" mam dysk seagate, było sporo instalowane i mam pytanie co mogę usunąć bo jest zbędne

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:02:42, on 2007-04-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

D:\PROGRAMY\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

D:\PROGRAMY\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

D:\PROGRAMY\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

E:\hijackthis 1.99.1\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\PROGRAMY\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\PROGRAMY\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRAMY\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] D:\PROGRAMY\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageShortcut] D:\PROGRAMY\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nTrayFw] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nTrayFw.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X IDE Setup] C:\WINDOWS\JM\JMInsIDE.exe

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidSetup.exe boot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\PROGRAMY\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\PROGRAMY\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HideBUS.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRAMY\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\PROGRAMY\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\PROGRAMY\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRAMY\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\PROGRAMY\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

(Gutek) #2

zbędniki w autostarcie

Optymalizacja XP: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76580


(Grzesiek82) #3

no to akurat mi potrzebne bo mam neo i żeby nie było tej ikonki bezpieczne usuwanie sprzętu

dziękuje