Nowy komp oraz cały czas BSOD, powtarzające się wpisy. HELP

Mam nowy komp, od jego początku mam z nim problemy tzn. często (szczególnie podczas grania) wyskakują BSOD. Zawsze przed jak i po tym zdarzeniu w dzienniku zdarzeń przewijają się te same komunikaty. Robiłem test programem memtest oraz pełne skanowanie 6 antywirusami oraz Spybodem. Skanowałem dysk na obeznośc “bad” sektorów i nic nie znalazło. Podczas BSOD najczęściej widnieje napis: MEMORY_MANAGENT. Mój system to Windows 7 x64 Ultimate.

Pierwszy BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c52000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e8fe50

Debug session time: Mon May 3 08:22:14.027 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 1:44:21.338

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

.............................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.....

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1A, {41790, fffffa80018c5490, ffff, 0}


Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946 )


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa80018c5490

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41790


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: dwm.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d35ede to fffff80002cc2600


STACK_TEXT: 

fffff880`09f97968 fffff800`02d35ede : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`018c5490 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffff880`09f97970 fffff800`02d03fca : 00000000`00000000 00000000`024dffff fffffa80`00000000 fffffa80`073efb30 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33946

fffff880`09f97b30 fffff800`02cc1853 : ffffffff`ffffffff 00000000`01e9e8c8 00000000`01e9e8c0 00000000`00008000 : nt!NtFreeVirtualMemory+0x5ca

fffff880`09f97c20 00000000`7785009a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`01e9e848 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7785009aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946

fffff800`02d35ede cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa80018c5490

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41790


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: dwm.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d35ede to fffff80002cc2600


STACK_TEXT: 

fffff880`09f97968 fffff800`02d35ede : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`018c5490 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffff880`09f97970 fffff800`02d03fca : 00000000`00000000 00000000`024dffff fffffa80`00000000 fffffa80`073efb30 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33946

fffff880`09f97b30 fffff800`02cc1853 : ffffffff`ffffffff 00000000`01e9e8c8 00000000`01e9e8c0 00000000`00008000 : nt!NtFreeVirtualMemory+0x5ca

fffff880`09f97c20 00000000`7785009a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`01e9e848 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7785009aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946

fffff800`02d35ede cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa80018c5490

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41790


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: dwm.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d35ede to fffff80002cc2600


STACK_TEXT: 

fffff880`09f97968 fffff800`02d35ede : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`018c5490 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffff880`09f97970 fffff800`02d03fca : 00000000`00000000 00000000`024dffff fffffa80`00000000 fffffa80`073efb30 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33946

fffff880`09f97b30 fffff800`02cc1853 : ffffffff`ffffffff 00000000`01e9e8c8 00000000`01e9e8c0 00000000`00008000 : nt!NtFreeVirtualMemory+0x5ca

fffff880`09f97c20 00000000`7785009a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`01e9e848 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7785009aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946

fffff800`02d35ede cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> lmvm nt

start end module name

fffff800`02c52000 fffff800`0322e000 nt (pdb symbols) c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\7E9A3CAB626845DE8E10816E3080A3B72\ntkrnlmp.pdb

  Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe

  Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\4B88CFEB5dc000\ntoskrnl.exe

  Image path: ntkrnlmp.exe

  Image name: ntkrnlmp.exe

  Timestamp: Sat Feb 27 08:55:23 2010 (4B88CFEB)

  CheckSum: 00545094

  ImageSize: 005DC000

  File version: 6.1.7600.16539

  Product version: 6.1.7600.16539

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 1.0 App

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: ntkrnlmp.exe

  OriginalFilename: ntkrnlmp.exe

  ProductVersion: 6.1.7600.16539

  FileVersion: 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909)

  FileDescription: NT Kernel & System

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Drugi BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c52000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e8fe50

Debug session time: Wed May 5 16:57:51.666 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 3:27:22.977

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

...................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.......

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1A, {41790, fffffa80031b9570, ffff, 0}


Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946 )


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa80031b9570

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41790


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: Metin2Mod.bin


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d35ede to fffff80002cc2600


STACK_TEXT: 

fffff880`0782c828 fffff800`02d35ede : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`031b9570 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffff880`0782c830 fffff800`02cf5cc9 : 00000000`00000000 00000000`0fbb4fff ffffffff`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33946

fffff880`0782c9f0 fffff800`02fdc170 : fffffa80`06d36180 0007ffff`00000000 fffffa80`06e8b260 fffffa80`06e8b260 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9

fffff880`0782cb10 fffff800`02fdc57b : 00000000`00000000 00000000`0bd80000 fffffa80`00000001 00000000`00008001 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x1b0

fffff880`0782cbd0 fffff800`02cc1853 : ffffffff`ffffffff 00000000`0008e310 fffffa80`05e3e880 00000000`00008000 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5f

fffff880`0782cc20 00000000`77a5015a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`0008e308 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x77a5015aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946

fffff800`02d35ede cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> lmvm nt

start end module name

fffff800`02c52000 fffff800`0322e000 nt (pdb symbols) c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\7E9A3CAB626845DE8E10816E3080A3B72\ntkrnlmp.pdb

  Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe

  Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\4B88CFEB5dc000\ntoskrnl.exe

  Image path: ntkrnlmp.exe

  Image name: ntkrnlmp.exe

  Timestamp: Sat Feb 27 08:55:23 2010 (4B88CFEB)

  CheckSum: 00545094

  ImageSize: 005DC000

  File version: 6.1.7600.16539

  Product version: 6.1.7600.16539

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 1.0 App

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: ntkrnlmp.exe

  OriginalFilename: ntkrnlmp.exe

  ProductVersion: 6.1.7600.16539

  FileVersion: 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909)

  FileDescription: NT Kernel & System

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Trzeci BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c17000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e54e50

Debug session time: Fri May 7 18:47:10.332 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 4:01:20.082

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

......................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1A, {41790, fffffa8000042060, ffff, 0}


Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946 )


Followup: MachineOwner

---------


0: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041790, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffffa8000042060

Arg3: 000000000000ffff

Arg4: 0000000000000000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41790


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: explorer.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002cfaede to fffff80002c87600


STACK_TEXT: 

fffff880`06d7b828 fffff800`02cfaede : 00000000`0000001a 00000000`00041790 fffffa80`00042060 00000000`0000ffff : nt!KeBugCheckEx

fffff880`06d7b830 fffff800`02cbacc9 : 00000000`00000000 00000000`16955fff fffffa80`00000000 fffff800`02c90000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x33946

fffff880`06d7b9f0 fffff800`02fa1170 : fffffa80`06e7e110 0007ffff`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9

fffff880`06d7bb10 fffff800`02fa157b : 00000000`00000000 00000000`15600000 fffffa80`00000001 fffffa80`067a6490 : nt!MiUnmapViewOfSection+0x1b0

fffff880`06d7bbd0 fffff800`02c86853 : fffffa80`03c11060 fffff880`06d7bca0 fffffa80`073f2060 00000000`0951f870 : nt!NtUnmapViewOfSection+0x5f

fffff880`06d7bc20 00000000`778a015a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`065de858 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x778a015aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946

fffff800`02cfaede cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+33946


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


BUCKET_ID: X64_0x1a_41790_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+33946


Followup: MachineOwner

---------


0: kd> lmvm nt

start end module name

fffff800`02c17000 fffff800`031f3000 nt (pdb symbols) c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\7E9A3CAB626845DE8E10816E3080A3B72\ntkrnlmp.pdb

  Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe

  Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\4B88CFEB5dc000\ntoskrnl.exe

  Image path: ntkrnlmp.exe

  Image name: ntkrnlmp.exe

  Timestamp: Sat Feb 27 08:55:23 2010 (4B88CFEB)

  CheckSum: 00545094

  ImageSize: 005DC000

  File version: 6.1.7600.16539

  Product version: 6.1.7600.16539

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 1.0 App

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: ntkrnlmp.exe

  OriginalFilename: ntkrnlmp.exe

  ProductVersion: 6.1.7600.16539

  FileVersion: 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909)

  FileDescription: NT Kernel & System

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Czwarty BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c4a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e87e50

Debug session time: Sat May 8 12:53:06.320 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 0:29:36.005

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

...................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.....

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1A, {41284, 7fefbddc001, 0, fffff70001080000}


Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4a83 )


Followup: MachineOwner

---------


2: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000041284, A PTE or the working set list is corrupt.

Arg2: 000007fefbddc001

Arg3: 0000000000000000

Arg4: fffff70001080000


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_41284


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: SearchProtocol


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d10df3 to fffff80002cba600


STACK_TEXT: 

fffff880`077645f8 fffff800`02d10df3 : 00000000`0000001a 00000000`00041284 000007fe`fbddc001 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx

fffff880`07764600 fffff800`02d2dc03 : fffffa80`00000000 00000000`000000e3 00000000`00000000 000007fe`ff590000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x4a83

fffff880`07764640 fffff800`02cedcc9 : fffffa80`00000000 000007fe`fbebbfff 00000000`00000000 fffffa80`04d5c0c8 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3364b

fffff880`07764800 fffff800`02c8d734 : ffffffff`ffffffff fffff880`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MiRemoveMappedView+0xd9

fffff880`07764920 fffff800`02fa0c4f : fffff8a0`0991ea70 fffff880`07764c20 00000000`00000000 fffffa80`041a8820 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x228

fffff880`07764970 fffff800`02f794d1 : 00000000`00000000 fffff8a0`09a97601 000007ff`fffac000 00000000`00000000 : nt!PspExitThread+0x92f

fffff880`07764a30 fffff800`02c970e3 : 00000000`00000000 fffffa80`05eb59d0 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!PsExitSpecialApc+0x1d

fffff880`07764a60 fffff800`02c97520 : 00000000`77724298 fffff880`07764ae0 fffff800`02f795dc 00000000`00000001 : nt!KiDeliverApc+0x2eb

fffff880`07764ae0 fffff800`02cb98f7 : fffffa80`041a8820 00000000`77724270 00000000`000000c0 fffff8a0`09a5a030 : nt!KiInitiateUserApc+0x70

fffff880`07764c20 00000000`776717ba : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x9c

00000000`0134f528 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x776717baSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4a83

fffff800`02d10df3 cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+4a83


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: nt


IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_41284_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+4a83


BUCKET_ID: X64_0x1a_41284_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+4a83


Followup: MachineOwner

---------


2: kd> lmvm nt

start end module name

fffff800`02c4a000 fffff800`03226000 nt (pdb symbols) c:\symbols\ntkrnlmp.pdb\7E9A3CAB626845DE8E10816E3080A3B72\ntkrnlmp.pdb

  Loaded symbol image file: ntkrnlmp.exe

  Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\4B88CFEB5dc000\ntoskrnl.exe

  Image path: ntkrnlmp.exe

  Image name: ntkrnlmp.exe

  Timestamp: Sat Feb 27 08:55:23 2010 (4B88CFEB)

  CheckSum: 00545094

  ImageSize: 005DC000

  File version: 6.1.7600.16539

  Product version: 6.1.7600.16539

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 1.0 App

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: ntkrnlmp.exe

  OriginalFilename: ntkrnlmp.exe

  ProductVersion: 6.1.7600.16539

  FileVersion: 6.1.7600.16539 (win7_gdr.100226-1909)

  FileDescription: NT Kernel & System

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Piąty BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c68000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea5e50

Debug session time: Sat May 8 15:09:56.506 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 1:19:01.192

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

...................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

.....

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck FE, {8, 6, 6, fffffa80058cfb20}


Probably caused by : usbhub.sys ( usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+ec )


Followup: MachineOwner

---------


2: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


BUGCODE_USB_DRIVER (fe)

USB Driver bugcheck, first parameter is USB bugcheck code.

Arguments:

Arg1: 0000000000000008, USBBUGCODE_RESERVED_USBHUB

Arg2: 0000000000000006, USBHUB_TRAP_FATAL_TIMEOUT

Arg3: 0000000000000006, TimeoutCode: Timeout_PCE_Disable_Action - PortData->PortChangeListDone - Timeout trying to set Disable bit

Arg4: fffffa80058cfb20, TimeoutContext - PortData


Debugging Details:

------------------CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


BUGCHECK_STR: 0xFE


PROCESS_NAME: System


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8800584a9ec to fffff80002cd8600


STACK_TEXT: 

fffff880`031cbc18 fffff880`0584a9ec : 00000000`000000fe 00000000`00000008 00000000`00000006 00000000`00000006 : nt!KeBugCheckEx

fffff880`031cbc20 fffff800`02fd5827 : fffffa80`057de050 fffffa80`057b0230 ffffffff`dc3a58a0 fffff800`02e7d5f8 : usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+0xec

fffff880`031cbc80 fffff800`02ce5861 : fffff800`02e7d500 fffff800`02fd5804 fffffa80`039e9b60 00000000`00000000 : nt!IopProcessWorkItem+0x23

fffff880`031cbcb0 fffff800`02f7da86 : 0000056e`00000000 fffffa80`039e9b60 00000000`00000080 fffffa80`039d6040 : nt!ExpWorkerThread+0x111

fffff880`031cbd40 fffff800`02cb6b06 : fffff880`02f63180 fffffa80`039e9b60 fffff880`02f6dfc0 0000056e`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a

fffff880`031cbd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16STACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+ec

fffff880`0584a9ec cc int 3


SYMBOL_STACK_INDEX: 1


SYMBOL_NAME: usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+ec


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: usbhub


IMAGE_NAME: usbhub.sys


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bcc2d


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xFE_usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+ec


BUCKET_ID: X64_0xFE_usbhub!UsbhHubProcessChangeWorker+ec


Followup: MachineOwner

---------


2: kd> lmvm usbhub

start end module name

fffff880`05838000 fffff880`05892000 usbhub (pdb symbols) c:\symbols\usbhub.pdb\295DCA65F67B44BF8DD26C3B6D89A6F71\usbhub.pdb

  Loaded symbol image file: usbhub.sys

  Mapped memory image file: c:\symbols\usbhub.sys\4A5BCC2D5a000\usbhub.sys

  Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\usbhub.sys

  Image name: usbhub.sys

  Timestamp: Tue Jul 14 02:07:09 2009 (4A5BCC2D)

  CheckSum: 0005BB10

  ImageSize: 0005A000

  File version: 6.1.7600.16385

  Product version: 6.1.7600.16385

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 2.0 Dll

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: usbhub.sys

  OriginalFilename: usbhub.sys

  ProductVersion: 6.1.7600.16385

  FileVersion: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

  FileDescription: Default Hub Driver for USB

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Szósty BSOD:

Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86

Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available


Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is: 

Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909

Machine Name:

Kernel base = 0xfffff800`02c03000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e40e50

Debug session time: Mon May 10 19:45:34.460 2010 (GMT+2)

System Uptime: 0 days 1:03:41.145

Loading Kernel Symbols

...............................................................

................................................................

........................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

..........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


Use !analyze -v to get detailed debugging information.


BugCheck 1A, {5100, fffff6fc80650f20, 2b4, 1}


Probably caused by : win32k.sys ( win32k!AllocateObject+dd )


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************


MEMORY_MANAGEMENT (1a)

  # Any other values for parameter 1 must be individually examined.

Arguments:

Arg1: 0000000000005100, The subtype of the bugcheck.

Arg2: fffff6fc80650f20

Arg3: 00000000000002b4

Arg4: 0000000000000001


Debugging Details:

------------------BUGCHECK_STR: 0x1a_5100


CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1


DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT


PROCESS_NAME: explorer.exe


CURRENT_IRQL: 0


LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002ccd267 to fffff80002c73600


STACK_TEXT: 

fffff880`07a3f718 fffff800`02ccd267 : 00000000`0000001a 00000000`00005100 fffff6fc`80650f20 00000000`000002b4 : nt!KeBugCheckEx

fffff880`07a3f720 fffff800`02c9e7fb : 00000000`00000698 fffff880`07a3f880 fffff900`c9e00000 00000000`00000001 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0xae27

fffff880`07a3f830 fffff800`02da4ceb : 00000000`00698000 00000000`00698000 00000000`00000021 fffff880`07a3fab0 : nt!MiAllocatePagedPoolPages+0x4bb

fffff880`07a3f950 fffff800`02c85f60 : 00000000`00698000 fffff880`021c9cc0 00000000`00000021 00000000`00000000 : nt!MiAllocatePoolPages+0x8e2

fffff880`07a3faa0 fffff800`02da7bfe : 00000000`00000000 00000000`00095f21 fffff800`00000020 fffff880`021c9cc0 : nt!ExpAllocateBigPool+0xb0

fffff880`07a3fb90 fffff960`001828ed : 00000000`00003392 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff960`001940d1 : nt!ExAllocatePoolWithTag+0x82e

fffff880`07a3fc80 fffff960`00183e0f : 00000000`00000001 fffff880`07a3fe18 00000000`00000001 fffff960`00194302 : win32k!AllocateObject+0xdd

fffff880`07a3fcc0 fffff960`00159f2f : fffff880`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!SURFMEM::bCreateDIB+0x1fb

fffff880`07a3fdb0 fffff960`00158fa5 : 00000000`2a010160 fffffa80`069cf4f0 00000000`00000000 00000000`00000001 : win32k!GreCreateDIBitmapReal+0x533

fffff880`07a3fee0 fffff800`02c72853 : 00000000`2a010160 fffffa80`00000780 00000000`000004b0 00000000`00000002 : win32k!NtGdiCreateDIBitmapInternal+0x231

fffff880`07a3ffb0 000007fe`fdb05e2a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13

00000000`001ed988 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x7fe`fdb05e2aSTACK_COMMAND: kb


FOLLOWUP_IP: 

win32k!AllocateObject+dd

fffff960`001828ed 488bd8 mov rbx,rax


SYMBOL_STACK_INDEX: 6


SYMBOL_NAME: win32k!AllocateObject+dd


FOLLOWUP_NAME: MachineOwner


MODULE_NAME: win32k


IMAGE_NAME: win32k.sys


DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc5e0


FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_5100_win32k!AllocateObject+dd


BUCKET_ID: X64_0x1a_5100_win32k!AllocateObject+dd


Followup: MachineOwner

---------


3: kd> lmvm win32k

start end module name

fffff960`000d0000 fffff960`003df000 win32k (pdb symbols) c:\symbols\win32k.pdb\A9F6403F14074E9D8A07D0AA6F0C1CFF2\win32k.pdb

  Loaded symbol image file: win32k.sys

  Mapped memory image file: c:\symbols\win32k.sys\4A5BC5E030f000\win32k.sys

  Image path: \SystemRoot\System32\win32k.sys

  Image name: win32k.sys

  Timestamp: Tue Jul 14 01:40:16 2009 (4A5BC5E0)

  CheckSum: 002FE623

  ImageSize: 0030F000

  File version: 6.1.7600.16385

  Product version: 6.1.7600.16385

  File flags: 0 (Mask 3F)

  File OS: 40004 NT Win32

  File type: 3.7 Driver

  File date: 00000000.00000000

  Translations: 0409.04b0

  CompanyName: Microsoft Corporation

  ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

  InternalName: win32k.sys

  OriginalFilename: win32k.sys

  ProductVersion: 6.1.7600.16385

  FileVersion: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

  FileDescription: Multi-User Win32 Driver

  LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Załączam również:

Dziennik zdarzeń oraz all mini-dump:

http://www.przeklej.pl/plik/bsod-do-6-evtx-0014cq2er6jo

http://www.przeklej.pl/plik/050310-16489-01-dmp-0014cq2ns5a5

http://www.przeklej.pl/plik/050510-18158-01-dmp-0014cq2tk40i

http://www.przeklej.pl/plik/050710-27284-01-dmp-0014cq32hbq4

http://www.przeklej.pl/plik/050810-16785-01-dmp-0014cq3e1agh

http://www.przeklej.pl/plik/050810-20389-01-dmp-0014cq42q7tb

http://www.przeklej.pl/plik/051010-18454-01-dmp-0014cq48q2mv

HASŁO DO PLIKÓW: pomocy

PROSZĘ NIECH MI KTOŚ POMOŻE !!

Ja już nie wiem co z tym zrobić !

zrób test pamięci memtestem

Skoro jest to nowy komp, to ja nie widzę problemu. Oddaj go na gwarancję i niech się serwis męczy z ustaleniem przyczyny.

Test memtest’em zrobiłem, a zanim oddam na gwarancję chcę być peny że to nie moja wina, tzn. coś w systemie jakiś program, który to blokuje.

Nie koniecznie, bsod oznacza problem ze sprzętem, sterownikiem urządzenia lub programu(np. antywirusa, firewalla). Przyczyna bsodu jest o tyle trudna w ustaleniu, że nie zawsze przyczną jest to, co on wskazuje. Na przykład, ja miałem tak, że taty koledze instalowałem Windowsa, który nie chciał się zainstalować, bo przed etapem graficznym zwracał błąd unmotable_boot_volume, który między innymi wskazuje uszkodzenie taśmy, a przyczyną okazały się styki pokryte nalotem w gnieździe zasilania płyty głównej…

To znaczy co ja mam teraz zrobić ? Postawić nowy system ?

Mój anty-wirus to ESET Smart Security 4.2 (ma wbudowanego firewalla) najnowsze sterowniki ściągnąłem ze stron producentów. Skanowałem cały komp.

Już mi nic do głowy nie przychodzi

Spróbuj jeszcze przeinstalować sterowniki do chipsetu, gdyż przy jednym bsodzie była mowa o sterowniku usb. Jeżeli nic to nie da, to tak jak pisałem najlepszym rozwiązaniem będzie oddanie kompa do naprawy.