Nowy wygląd fb

W ogóle strona Facebooka to jeden z lepszych przykładów jak NIE należy robić robić interfejsu użytkownika :smiley: Takich niespójności, nielogiczności i problematyczności nie widziałem nigdzie indziej.

A miałem od wczoraj za każdym uruchomieniem FB. Musiałem powrócić na poprzedni wygląd i podałem powód, że są inne czytelniejsze dla mnie wyglądy: