Numeracja stron w OpenOffice Ux


(Kefas) #1

Używam programu Open Office Ux w wersji najnowszej.

Mam już napisane sporo stron w edytorze tekstu i chciałbym sobie ponumerować strony. Wiem jak to zrobić ale niestety program tego nie wie, ponieważ gdy zaznaczę cały tektst i wybieram wstaw pola numery stron to pozostaje mi tylko 1 strona z 19 których miałem.

Co jest nie tak ?


(Mztswk) #2

wstaw>stopka

domyślne

wstaw>pola>numer strony


(Kefas) #3

Wielkie dzięki za pomoc. Stopka rozwiązała cały mój problem. :slight_smile: