Nvidia - bad image na wszystkich przeglądarkach, błędy w systemie

proszę skasować temat