O co chodzi?Co to jest?


(Miciu22) #1

Włączam komputer, wszystko fajnie się ładuje, aż na końcu wyskakuje błąd C:\PROGRA-1\NEWDOT-1\NEWDOT-2.DLL. Nie można odnaleźć określonego modułu. Po kliknięciu na ok wszystko chodzi normalnie. Czy wie ktoś o co biega?


(Canaletto) #2

Przeskanuj kompa Hijack This'em, to może być pozostałość po jakiś śmieciach.


(boczi) #3

Wklej loga z prorgamu HijackThis Wtedy zdiagnozujemy problem.


(Miciu22) #4

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:19:21, on 2005-02-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Grzesiek\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] D:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2105777A-AC62-4E9C-BCD8-A301212C66B4}: NameServer = 10.18.1.1,10.193.3.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2105777A-AC62-4E9C-BCD8-A301212C66B4}: NameServer = 10.18.1.1,10.193.3.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{2105777A-AC62-4E9C-BCD8-A301212C66B4}: NameServer = 10.18.1.1,10.193.3.1

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Nie chcący usunąłem pozycje O10 i nie mam internetu na tym kompie, co zrobić???


(Damian) #5

W związku z pierwszym problemem to usuwasz to :

O4 - HKLM..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

I dodatkowo odznaczasz:

Start>>>uruchom>>>msconfig>>>uruchamianie>>>NEWDOT~2.DLL,NewDotNetStartup -s

W hijacku masz opcje "View list od backup" wchodzisz w to i przywracasz kopie.


(Musg) #6

to naprawiasz tym programem

http://www.cexx.org/lspfix.htm

a tu masz info

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry95742


(Miciu22) #7

"W hijacku masz opcje "View list od backup" wchodzisz w to i przywracasz kopie." Moż dokładniej, bo się gubie po wejściu w tą opcje


(Damian) #8

Tak am gdzie dajesz żeby skanowało ci system,to na dole masz pozycje "View the list of backup". Wchodzisz w to, zaznaczasz najnowszą pozycje i po prawej stronei masz pozycje Restore.


(Miciu22) #9

Tylko jest problem, bo na tej liscie nic nie ma!!