O co chodzi w tej informacji?


(J79478) #1

nkj6fx.png


(inż. Piniol) #2

"Proszę nie uruchamiać innych aplikacji do czasu zakończenia działania narzędzia usuwającego oraz ponownego uruchomienia systemu.

W przeciwnym wypadku może dojść do ponownego zarażenia"


(J79478) #3

Dziękuję.