O&O Defrag Pro 18 - crash


(Djzon) #1

O&O Defrag Pro 18.

O&O Defrag Agen x64 przestał działać.

Zainstalowałem dzisiaj ten program aby wykonać defragmentacje plików na wszystkich kilkunastu partycjach i odrazu pojawił się problem.

Np. Nie mogłem zatrzymać operacji, odrazu crash aplikacji...

Czyżby BUG? Bo tak jest za każdym razem gdy w  programie zaznaczę opcję lub będę chciał sprawdzić błędy na dysku (o ile występują).

Check(s) Drives before defrag.

 

ulib.dll na stronie Microfoft ma powiązanie własnie z CHKDSK

Nazwa aplikacji powodującej błąd: oodag.exe, wersja: 18.0.39.0, sygnatura czasowa: 0x5400aa9c
Nazwa modułu powodującego błąd: ulib.dll_unloaded, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x4a5be079
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x000007fef429c1ec
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x17e4
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cfeaa62501d295
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: ulib.dll
Identyfikator raportu: 1c30a86f-569f-11e4-89b1-1c6f6593ba87

Pakiet błędów , typ 0
Nazwa zdarzenia: BEX64
Odpowiedź: Niedostępny
Identyfikator pliku Cab: 0

Sygnatura problemu:
P1: oodag.exe
P2: 18.0.39.0
P3: 5400aa9c
P4: ulib.dll_unloaded
P5: 0.0.0.0
P6: 4a5be079
P7: 000007fef429c1ec
P8: c0000005
P9: 0000000000000008
P10: