Obciąża komp i łącze [log]


(Zimercb) #1

Komp ogólnie zamula i jakies dziwne procesy sie właczaja ktore mi obciążają łącze ?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:33:43, on 2006-06-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

F:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

C:\WINDOWS\System32\DivX_EKG.exe

C:\WINDOWS\System32\winsystems.exe

F:\program files\steam\steam.exe

F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\system32\mnew5win.exe

C:\WINDOWS\system32\mnew6win.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\mnew5win.exe

C:\WINDOWS\system32\mnew6win.exe

F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - F:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - F:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ICQ Lite] f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [DivX] DivX_EKG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [DivX] DivX_EKG.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "f:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mlrnew5] C:\WINDOWS\system32\mnew5win.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mlrnew6] C:\WINDOWS\system32\mnew6win.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [ICQ Lite] F:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: WinMySQLadmin.lnk = F:\FoxServ\mysql\bin\winmysqladmin.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Mat\Menu Start\Programy\IMVU\Run IMVU.lnk

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4B6D3997-D3F3-4328-8C65-719E16260D0F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B1774EB-86A0-45C0-A61C-4068B85A3A2F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.15.91

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apache - Unknown owner - F:\FoxServ\Apache\bin\Apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: mnew5win - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnew5win.exe

O23 - Service: mnew6win - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\mnew6win.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - F:/FoxServ/mysql/bin/mysqld-nt.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

====================================

Widziałeś ten komunikat Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów zastosuj sie do niego => inaczej temat poleci do śmietnika :evil:

Pozdrawiam kuz5


(Gblade) #2

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj i wyłącz mnew5win i mnew6win

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners


(Zimercb) #3

Zrobilem wedle zalecen...

logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:03:03, on 2006-06-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

F:\program files\steam\steam.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

F:\Program Files\FireFox\firefox.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - F:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - F:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "f:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Run IMVU - {d9288080-1baa-4bc4-9cf8-a92d743db949} - C:\Documents and Settings\Mat\Menu Start\Programy\IMVU\Run IMVU.lnk

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4B6D3997-D3F3-4328-8C65-719E16260D0F}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6B1774EB-86A0-45C0-A61C-4068B85A3A2F}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.15.91

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - F:/FoxServ/mysql/bin/mysqld-nt.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

&

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Steam" = ""f:\program files\steam\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]

"AutoConnect" = "F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe" ["http://autoconnect.prv.pl"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"avast!" = "F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"WinampAgent" = "F:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"Logitech Utility" = "Logi_MwX.Exe" ["Logitech Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]

{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"]

(Gblade) #4

skasuj w hjt

możesz skasować

później,

panel sterowania>>>system>>>zaawansowane>>>uruchamianie i odzyskiwanie>>>wchodzisz w ustawienia>>>w sekcji zapisywanie informacji o debugowaniu ustawiasz na (brak)

Zainstaluj SP2

Log z silenta jest ucięty, myśle, że dalej nic ciekawego nie zobaczymy, ale możesz wkleić (poczekaj na komunikat done!)


(Zimercb) #5

upps

sry

reszta log

"Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Steam" = ""f:\program files\steam\steam.exe" -silent" ["Valve Corporation"]

"AutoConnect" = "F:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe" ["http://autoconnect.prv.pl"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SynTPLpr" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe" ["Synaptics, Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"avast!" = "F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]

"IgfxTray" = "C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe" ["Intel Corporation"]

"HotKeysCmds" = "C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe" ["Intel Corporation"]

"WinampAgent" = "F:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"KernelFaultCheck" = "C:\WINDOWS\system32\dumprep 0 -k" [MS]

"WooCnxMon" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [empty string]

"WOOWATCH" = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" ["France Télécom R&D"]

"Logitech Utility" = "Logi_MwX.Exe" ["Logitech Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]

{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}" = "ICQ Lite Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

"{1530F7EE-5128-43BD-9977-84A4B0FAD7DF}" = "PhotoToys"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "F:\resizer\phototoys.dll" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! igfxcui\DLLName = "igfxsrvc.dll" ["Intel Corporation"]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ICQLiteMenu\(Default) = "{73B24247-042E-4EF5-ADC2-42F62E6FD654}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MCLiteShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\ICQLite\ICQLiteShell.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Mat\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]Startup items in "Mat" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Mat\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Kalendarz XP" -> shortcut to: "F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe" [null data]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "D:\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

"{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E}" = "Kwyshell MidpX"

 -> {HKLM...CLSID} = "Kwyshell MidpX"

          \InProcServer32\(Default) = "F:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll" ["Kwyshell G.Corp"]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_06"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{B863453A-26C3-4E1F-A54D-A2CD196348E9}\

"ButtonText" = "ICQ Lite"

"MenuText" = "ICQ Lite"

"Exec" = "f:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe" ["ICQ Ltd."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{D9288080-1BAA-4BC4-9CF8-A92D743DB949}\

"ButtonText" = "Run IMVU"

"Exec" = "C:\Documents and Settings\Mat\Menu Start\Programy\IMVU\Run IMVU.lnk" [null data]Miscellaneous IE Hijack Points

------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks\


Missing lines (compared with English-language version):

"{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Search Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL" [empty string]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

Kerio Personal Firewall 4, KPF4, "F:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe" ["Kerio Technologies"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 529 seconds, including 6 seconds for message boxes)

(Bbieniol) #6

Czysto :slight_smile:


(Zimercb) #7

ok wielkie dzieki za pomoc :*