Obciążony RAM


(Fazy64) #1

Na 512Mb mam obciążenie ok.75% a przy 1GB 45% w stanie spoczynku. Uważam że to za dużo. NOD32 nic nie wykrył. Inne programy powyłączane łacznie z antywirem. Na początku logowania od jakiegoś czasu włącza mi się przeglądarka nie z moja stroną startową tylko z jakimś odnośnikiem. to tyle co zaułważyłem. Poza tym komp lekko się przycina.

Mój log w trakcie pisania postu.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:08:18, on 2008-02-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\system32\wskrnl.exe

C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\ViOrb\ViOrb.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\Search.exe

E:\Instalki\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/login.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: WhenUSearch Helper - {BA2325ED-F9EB-4830-8FCE-0BC35B16969B} - C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\search.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: StylerToolBar - {D2F8F919-690B-4EA2-9FA7-A203D1E04F75} - C:\Program Files\Styler\TB\StylerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [ViStart] C:\Program Files\ViStart\ViStart.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ViOrb] C:\Program Files\ViOrb\ViOrb.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O13 - DefaultPrefix: http://click.vnn.bz/?hide=1&url=

O13 - WWW Prefix: http://click.vnn.bz/?hide=1&url=

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{43E52682-8DAF-4EFF-ABF6-1D06E7BA40C1}: NameServer = 194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{43E52682-8DAF-4EFF-ABF6-1D06E7BA40C1}: NameServer = 194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{43E52682-8DAF-4EFF-ABF6-1D06E7BA40C1}: NameServer = 194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{43E52682-8DAF-4EFF-ABF6-1D06E7BA40C1}: NameServer = 194.204.152.34

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

(Supinski Aleksander) #2

Widzę że masz bajery z vista. Spróbuj je wyłączyć.

--

Wejdź w menadżer zadań i sprawdź jaki proces zużywa za dużo pamięci.