Obraz partycji na CD?


(Raak07) #1

Proszę o pomoc

Zrobiłem obraz partycji programem PING2.01 - jest OK (na forum była już o tym mowa).

Problem: to z stworzeniem pliku ISO tego obrazu.

Postępowałem w/g instrukcji zawartej na stronie ( http://ping.windowsdream.com/) pewnie coś przeoczyłem - nie mogę doszukać się błędu.

Mam taki komunikat (w DOS'e):

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

_C:\Documents and Settings\Kazik>cd_

C:\>cd partimage\obraz

C:\PartImage\obraz>dir

Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

Numer seryjny woluminu: FCE6-0806

Katalog: C:\PartImage\obraz

2008-10-26 12:39

2008-10-26 12:39

2008-10-24 14:09 512 bios

2008-10-24 14:09 32 768 hda

2008-10-24 14:21 660 596 231 hda1.000

2008-10-24 14:26 252 176 643 hda1.001

2008-10-24 14:09 10 240 hda1.first_sectors

2008-10-24 14:09 1 380 HDD_Look.txt

2008-10-26 12:26 17 733 268 initrd.gz

2008-10-26 12:29 12 573 isolinux.bin

2008-10-26 12:32 282 isolinux.cfg

2008-10-26 12:26 4 559 008 kernel

10 plik(ów) 935 122 905 bajtów

2 katalog(ów) 9 327 857 664 bajtów wolnych

C:\PartImage\obraz>mkisofs -r -b isolinux.bin -boot-info-table -no-emul-boot -bo

ot-load-size 4 -o ../BurnMe.iso

mkisofs: Missing pathspec.

Usage: mkisofs [options] file...

Use mkisofs -help

to get a list of valid options.

C:\PartImage\obraz>

Jak ktoś może pomóc, to z góry wielkie dzięki.

Pozdrawiam


(Raak07) #2

Już wiem gdzie jest błąd