Obraz poza częstotliwością w grach


(Błażej) #1

Wystarczy w opcjach gry ustawić taką częstotliwość z jaką działa obecnie monitor