Oczym mowi ten zapis Ad-aware 2008


(Kurss1005) #1

Czy to co poniżej jest w raporcie jest grożne , można to naprawić?

Full scan z Ad-Aware 2008Free

1) MRU object- MRU Path C:\Documentsand Settings\Recent :Count 49

2)MRU object- MRU Registry Key S-1-521-789336058-220523-388-725345543-1004\Software\Microsoft\Search Assistan\ACMru 5603: Count 7

3)MRU object- MRU Registry Key S-1-521-789336058-220523-388-725345543-1004\Software\Microsoft\Internet Explorer\Typed URLs Count 25


(Stasiek1240) #2

Tak można to usunąć, bez obaw.

Pliki "MRU" to są podejrzane pliki/klucze. Mi kiedyś (chyba na wersji 2007) jako "MRU" zakwalifikowało ostatnio otwierane obrazy w GIMP'ie. :slight_smile:


(system) #3

Bzdura!

Wpisy MRU (most recently used) rejestru systemowego dotyczą najczęściej i ostatnio otwieranych plików, wpisywanych adresów internetowych i wielu innych.