Oczyszczaczkomputerza


(Mat92) #1

mam problem z tym oczyszczaem pokazuje mi sie taki pasek post-80568-13856533889866_thumb.jpgi dodatkowo zamula mi kompa, po nacisnieciu na click here przekierowywuje na strone oczyszczaczkomputerza i chce zeby pobrac tren program. probowalem chyba wszystkich antywirusow itp. i nic nie pomoglo :/. blagam o pomoc bo bardzo bym nie chcialbym robic formata

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2: http://up.wklej.org/download.php?id=6e8 ... 1a1846599a

ComboFix 08-03-14.4 - Mateusz 2008-03-15 23:19:39.1 - NTFSx86

(JNJN) #2

Proszę zmienić temat na konkretny, popraw błędy i używaj polskich znaków, opcja edytuj i popraw.JNJN


(Leon$) #3

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

dodatkowo log HijackThis

:slight_smile:


(Mat92) #4

ComboFix:

ComboFix 08-03-14.4 - Mateusz 2008-03-16 17:00:42.4 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.1345 [GMT 1:00]

Running from: C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\ComboFix.exe

Command switches used :: C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\CFScript.txt


[color=red][b]WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED [/b][/color]


FILE ::

C:\tempdel.bat

C:\WINDOWS\altvxvm.dll

C:\WINDOWS\drnpfdxrqv.dll

C:\WINDOWS\system32\dopdf6.ctm

C:\WINDOWS\system32\kbdcz232.dll

C:\WINDOWS\system32\noval5.ctm

C:\WINDOWS\system32\nweventd.dll

.


((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-02-16 to 2008-03-16 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2008-03-15 15:49 . 2008-03-15 15:49	
[b]hijackthis:[/b]

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2 Scan saved at 16:53:46, on 2008-03-16 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608) Boot mode: Normal Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE H:\GRY\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe c:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsus.exe C:\WINDOWS\explorer.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Product Assistant\bin\hprblog.exe C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/ R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.1.615.5858\swg.dll O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll O4 - HKLM…\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE O4 - HKLM…\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe O4 - HKLM…\Run: [F-Secure Manager] “C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE” /splash O4 - HKLM…\Run: [F-Secure TNB] “C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\TNBUtil.exe” /CHECKALL /WAITFORSW O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe O4 - HKCU…\Run: [RocketDock] C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe O4 - HKCU…\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe O4 - HKCU…\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’) O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’) O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’) O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’) O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe O4 - Startup: Y’z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/navy_2_0_0_29.cab O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1197302610515 O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/words_2_0_0_51.cab O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSAUA\program\fsaua.exe O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe O23 - Service: Agent zarządzania F-Secure (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe O23 - Service: PunkBuster (PnkBstrA) - Unknown owner - H:\GRY\Electronic Arts\Need for Speed ProStreet\PB\PnkBstrA.exe O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe – End of file - 12632 bytes


(Asterisk) #5

Proszę zapoznać się z tym tematem

i zastosować go w praktyce.

Proszę o dostosowanie się do tematu

Nowe zasady wklejania logów na forum


(Leon$) #6

Logi wyglądają na czyste

usuń ręcznie folder C: \Qoobox

usuń instalkę Combofix z dysku.

włącz przywracanie systemu

:slight_smile:


(Mat92) #7

Jak narazie wszystko wydaje się być ok. :mrgreen: ten pasek się nie pokazuje, komp działa stabilnie i mam nadzieję że to się nie zmieni. Wielkie dzięki za pomoc. =D>