Oczyszczanie z pobranych pakietów w OpenSUSE


(Phight3r) #1

Jak usunąć pobrane pakiety w OpenSUSE? W Ubuntu jest polecenie: sudo apt-get clean, a w OpenSUSE?


#2

Jeżeli do instalacji używasz yasta, to man yast , jeżeli zyppera, to man zypper.


(etam) #3

sudo zypper clean


(system) #4

@Areh, nie strasz początkujących manami :smiley:


#5

Nie straszę, po prostu kiedy szukam jakiejś opcji programu, to korzystam z mana , albo wpisuję w Google (w tym wypadku) zypper obsługa.