Od Południa wzrastają mi pingi


(Wyrywacz997) #1

xxx


(Kplodygowice1) #2

im mniejszy ping, tym większa zgodność wczytywanej strony - to duży skrót, ale tak można twierdzić.

"Ping jest to program używany w sieciach komputerowych TCP/IP (np. Internet), który służy do diagnozowania połączeń sieciowych. Ping pozwala sprawdzić, czy istnieje połączenie pomiędzy hostami testującym i testowanym. Dzięki niemu można również określić jakość połączenia między nimi poprzez mierzenie liczby zgubionych pakietów oraz czasu potrzebnego na ich transmisję, czyli pomiaru latencji pakietów zwanej lagami."

masz radiówkę, czyli korzystasz z łącza internetowego prywatnego operatora, który z koleji dzierżawi łączne od TP,Netii albo innego dużego operatora.

po południu po prostu wzrasta liczba osób korzystających z internetu,a co za tym idzie jest wieksze niż rano odciążenie łącza, z którym to obciążeniem nie radzi sobie sprzęt operatora.

miałem swego czasu tak samo-tak jest i już.jedynym wyjsciem jest kupienie (jeżeli jest taka możliwość) sobie stałego adresu ip, ale nie zawsze to pomaga. :expressionless:


(Wyrywacz997) #3

A jak wykupić sobie stały adres ip?


(Kplodygowice1) #4

w tej sprawie musisz się porozumieć z operatorem Twojej sieci.....