Odblokowanie portów


(Maya59) #1

Jak odblokowa ć port UDP 4569 w Windows XP


tytuł zmieniono

monczkin


(pysiu) #2

w sp 2 wchodzimy w wyjątki i tam mamy dodaj port http://www.banita.pl/konf/smbfirewallxp23.jpg