Odczytywanie **** - hasła


(Mazzaq) #1

Jak lub jakim programem można odczytać zagwiazdkowane hasła?

Bo mam w FireFoxie zapamiętany login i hasło, a hasła nie pamiętam :slight_smile:


(M Kupczynas) #2

Może to:


(Mazzaq) #3

Oto mi chodziło :slight_smile: Dzięki :stuck_out_tongue:


(wacek) #4

programow jest wiele wystarczy poszukac

Ale w tym przypadku ci zadne programy nie potrzebne

Narzedzia->opcje->prywatnosc->hasła->przeglądaj hasła->pokaż hasła