Odmowa dostępu do plików po formacie


(Fiszek) #1

Witam, mam poważny problem a mianowicie gdż po sformatowaniu dysku i wgrniu Windowsa wyskakuje mi bład odmowy dostępu do plików na jednej partycji. Są to wszystkie rodzaje plików a w szczególności pliki mp3. Z góry thx


(goomish) #2

Przejmij te pliki (albo całą partycję) na własność a potem, w razie potrzeby daj sobie do nich pełne uprawnienia. Aby we właściwościach plików/folderów/dysku pojawiła się zakładka 'Zabezpieczenia' XP Prof trzeba wyłączyć Proste udostępnianie, natomiast w XP Home uruchomić komputer w trybie awaryjnym.


(Fiszek) #3

a mógłbyś trochę jaśniej??


(goomish) #4

Pewnie :slight_smile:

Otwierasz okno Mój komputer (albo Komputer jeżeli to Vista), prawym klawiszem na partycji, na której masz komunikat 'Odmowa dostępu', Właściwości i zakładka Zabezpieczenia. Jeżeli jej tam teraz nie ma - patrz drugie zdanie mojego poprzedniego posta (nie dotyczy Visty, a w XP prof zajrzyj do Opcji folderów). W zakładce Zabezpieczenia klik na przycisk Zaawansowane i zmieniasz bieżącego właściciela (będzie pewnie coś w stylu S-1-5-cośtamcośtam) na nazwę użytkownika na którego jesteś teraz zalogowany albo jego grupę (Administratorzy, Użytkownicy itp). Zamykasz wszystkie okienka właściwości i... jeżeli masz już dostęp, to po robocie, jeżeli dalej nie - znowu - PPM -> Właściwości -> Zabezpieczenia -> w górnym polu zaznaczasz użytkownika lub grupę, w dolnym pole wyboru 'Pełen dostęp'.


(Leon$) #5

Nie o wszystkim wspomniałeś (to tłustym drukiem)

Należy wyłączyć proste udostępnianie plików, a następnie przejąć folder na własność:

Mój komputer>>Narzędzia>>Opcje folderów>>Widok>>Ustawienia zaawansowane>>wyczyścić pole wyboru Użyj prostego udostępniania plików (zalecane)>>OK.

1.Kliknij PPM na folder, który chcesz przejąć na własność >> Właściwości.

2.Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk OK w oknie komunikatu Zabezpieczenia (jeśli się pojawi).

3.Kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie kliknij kartę Właściciel.

4.Na liście Nazwa kliknij własną nazwę użytkownika, nazwę Administrator, jeśli zalogowano się jako Administrator, lub kliknij grupę Administratorzy.

Jeśli chcesz przejąć na własność zawartość folderu, kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Zamień właściciela dla podkontenerów i obiektów.

5.Kliknij przycisk OK.

Jeżeli masz XP Home zrób to w trybie awaryjnym

:slight_smile: