Odnawiający się szkodnik

Wirus nazywa się TR/Dldr.Agent.MP.127 (chyba mało popularny gdyż nie ma o nim zbyt wiele informacji w internecie) i znajduje sie w katalogu windows\system32\directxpushup.exe. Po usunięciu i restarcie kompa wirus się odnawia. W autostarcie nie ma podejrzanych plików.

Jak się go pozbyć na stałe?

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:52:08, on 2007-02-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX01.617\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 10.111.110.1:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O15 - Trusted Zone: *.gmail.com

O15 - Trusted Zone: *.walla.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1150624956760

O16 - DPF: {8C875948-9C60-4381-9248-0DF180542D53} - http://installs.hotbar.com/installs/hbtools/programs/hbtools.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B7CE36AF-3884-498E-BAFA-C1942EF2789F}: NameServer = 10.111.110.1,193.151.112.10

O18 - Filter: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O23 - Service: Abel - Unknown owner - D:\Marka\hak\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Planer (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

Nie trzymaj hijacka w TEMPie lub innym katalogu tymczasowym. Umieść go np. na pulpicie.

Folder usuń ręcznie będąc w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu pokaż komplet logów:

  1. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone wszystko oprócz Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

  2. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

Dodatkowo proszę pokazać mi wyciągi z kluczy:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=74592

Jeśli wszystkie logi nie zmieszczą się bezpośrednio do posta, to umieść je w jakimś serwisie hostingowym jako pliki *.txt, a tu tylko zlinkuj.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=96929

http://www.omlet.kom.pl/WMIDIAG.TXT

http://www.omlet.kom.pl/WMIDIAG2.TXT

http://www.omlet.kom.pl/gmer1.txt

http://www.omlet.kom.pl/gmer2.txt

http://www.omlet.kom.pl/hijackthis.log

http://www.omlet.kom.pl/Startup.txt

Logi Ok

usuń HJT

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\runservices] - nie ma runservices a jest run (czyli to co niżej)

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\runservices] - nie ma runservices a jest run (czyli to co niżej)

[HKEY_USERS.default\software\microsoft\windows\currentversion\run] są tam: 1) (Domyślna) REG_SZ (wartość nie ustalona), 2) CTFMON.EXE REG_SZ C:\WINDOWS\SYSTEM32\CTFMON.EXE

[HKEY_USERS\s-1-5-18\software\microsoft\windows\currentversion\run] - to samo co w poprzednim