Odwracanie koloru w Photoshopie


(dżasny) #1

Jak w photoshopie "odwrocic kolory" ??


(Singer) #2

Polecenie Obrazek > Dopasuj > Odwrotność

lub Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Odwrotność. Kliknąć na OK w oknie dialogowym Nowa warstwa.