Odzyskać rejestr


(Tgrzebien) #1

Jak moge odzyskać rejestr.Słyszałem że jest jakaś komenda w dosie(mam win98se).Chce odzyskać go z tamtego piątku.

Pomocy


(Asterisk) #2

1 - Aby zrekonstruować pliki w środowisku Windows 98 SE,

zrestartuj system w trybie MS-DOS i naciśnij klawisz [Ctrl],

gdy na ekranie pojawi się napis Uruchamianie systemu Windows 98.

Wybierz opcję Tylko wiersz poleceń w menu startowym

i wpisz scanreg w wierszu poleceń.

Wybierz polecenie Rozpocznij, aby zainicjować weryfikację Rejestru.

Po wybraniu polecenia Pokaż kopie (klawiszami strzałek

lub tabulatora) zobaczysz zestawienie dostępnych

kopii Rejestru. Wybierz plik CAB, który Twoim zdaniem nie

jest uszkodzony (podpowiedzią są daty utworzenia)

i potwierdź klawiszem [Enter]. Następnie zrestartuj system.

2 - Odtworzenie Rejestru w wypadku awarii jest możliwe po

wpisaniu polecenia scanreg /restore. Jednak gdy użytkownik

utworzy więcej niż pięć kopii zapasowych lub dwie z tą samą

datą, próba odtworzenia kończy się zawieszeniem systemu

(patrz dalej). W zaistniałej sytuacji pozostaje ręczne rozpakowanie

archiwum CAB za pomocą polecenia:

extract /e /y rb00.cab /l c:\windows

gdzie oznacza numer kopii,

a przełącznik "/L" określa docelowy

katalog rozpakowywanych plików.