Odzyskanie danych zakodowanych przez bitlocker


(Rygoreg) #1

Mój problem dotyczy odzyskania (niezwykle dla mnie istotnych) danych z partycji dysku która została zaszyfrowana narzędziem bitlocker, a następnie utracona.