Offline Windows 2003


(Leszek Glinowiecki) #1

Dlaczego w Windowsie 2003 nie zapisuje mi się pliki przeglądanych stron internetowych.

We właściwościach internetowych mam zarezerwowane 2GB dla tymczasowych plików internetowych.

Zaznaczyłem w Opcjach Folderów przechowywanie plików trybu offline, ale pliki nadal mi się nie zapisują :frowning:

Co mam zrobić?