Oglądanie wideo w Operze Mini na PocketPC


(adan2013) #1

Jak zrobić żeby wideo chodziło na tej przeglądarce?