Omiga plus nie chce się odczepić


(Marcin Cinoo) #1

 schortcut http://wklej.to/KOlZP

addition http://wklej.to/Rnbsw

FRST http://wklej.to/U9j43

Dziękuję za pomoc :slight_smile:


(Acorus) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.Pobierz i uruchom AdwCleaner https://toolslib.net/downloads/finish/1/ Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pokaż nowe logi z FRST.


(Marcin Cinoo) #3

oto logi po adwcleaner:

addition http://wklej.to/jusY4

FRST http://wklej.to/2Y2kC

schortcut http://wklej.to/tb1aQ


(Acorus) #4

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {0AECBE49-5095-454B-B9A0-0A9A386DCAC8} - System32\Tasks\{8FB9DC71-0E5A-4EF8-95CA-FCEC7845896A} = pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\TornPlusTV_version1.11\Uninstall.exe" -c /fcp=1
Task: {2F7F88C0-C000-4AB6-962F-9C28A34033C2} - System32\Tasks\DOIBQER = C:\Users\Monika\AppData\Roaming\DOIBQER.exe ==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\DOIBQER.job = C:\Users\Monika\AppData\Roaming\DOIBQER.exe ==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] = D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [31016 2006-10-26] (Microsoft Corporation)
HKU\S-1-5-21-621111573-693929951-2177088212-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = "C:\Users\Monika\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-621111573-693929951-2177088212-1000\...\Policies\Explorer: []
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR HomePage: Default - hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1422025237from=ilduid=ST9500325AS_S2WEMYENXXXXS2WEMYEN
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1422025237from=ilduid=ST9500325AS_S2WEMYENXXXXS2WEMYEN"
2015-01-23 17:09 - 2015-01-23 17:12 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-01-23 16:08 - 2015-01-23 16:08 - 00003152 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\{8FB9DC71-0E5A-4EF8-95CA-FCEC7845896A}
2015-01-23 15:59 - 2015-01-23 17:14 - 00001688 _____ () C:\Windows\Tasks\DOIBQER.job
2015-01-23 15:59 - 2015-01-23 17:04 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\7dc93b9e-10be-4d6a-a8dc-f4e20a0742a2
2015-01-23 15:59 - 2015-01-23 15:59 - 00004730 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\DOIBQER
2014-09-01 09:18 - 2014-09-01 09:18 - 0001248 _____ () C:\Users\Monika\AppData\Roaming\DOIBQER
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Marcin Cinoo) #5

Czy to już wszystko? Jeśli tak, to dziękuję :slight_smile:


(Acorus) #6

Jak wszystko gra to skasuj folder C:\FRST