Omiga Plus, Omnibox


(Mateuszpiotr) #1

Cześć,


(Atis) #2

Nowy log obowiązkowy - Farbar Recovery Scan Tool


(Mateuszpiotr) #3

Dziękuję za odzew, poniżej linki:


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [Starter] => C:\Program Files\Driver-Soft\DriverGenius\StarterW3i.exe
HKLM\...\Run: [TaskTray] => C:\Program Files\Driver-Soft\DriverGenius\TaskTray.exe
HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => C:\Users\Mateusz\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4480768 2013-01-26] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\...\Policies\Explorer: [] 
AppInit_DLLs: 0 => 0 File Not Found
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004 -> No Name - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004 -> No Name - {ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949} - No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004 -> No Name - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - No File
FF SearchPlugin: C:\Program Files\mozilla firefox\browser\searchplugins\safeguard-secure-search.xml
FF HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\...\Firefox\Extensions: [{FD04075A-8144-9AD9-CB63-E05ED83283FF}] - C:\Program Files\ver8BlockAndSurf\183.xpi
S3 nmwcd; system32\drivers\ccdcmb.sys [X]
S3 nmwcdc; system32\drivers\ccdcmbo.sys [X]
S2 sbapifs; system32\DRIVERS\sbapifs.sys [X]
S3 upperdev; system32\DRIVERS\usbser_lowerflt.sys [X]
S3 UsbserFilt; system32\DRIVERS\usbser_lowerfltj.sys [X]
S3 XFDriver; \??\C:\Program Files\Xfire2\XFDriver.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\windows\AF54923662584AC6A0435B5B89C6EB61.TMP
C:\ProgramData\IHProtectUpDate
C:\Users\Mateusz\AppData\Local\nsq5C74.tmp
C:\Users\Mateusz\AppData\Local\javasharedresources
C:\ProgramData\nglinnkkljoaiahekaipmknkhggifhmg
C:\Program Files\ver8BlockAndSurf
Task: {0260F766-76A4-4698-A1A9-CB4A30ADEBA9} - System32\Tasks\{7F075F5C-8F4B-435B-A7AB-30FED5B73BB2} => pcalua.exe -a "C:\Users\Mateusz\Downloads\STOPzilla v.5.0.7.2 Full\STOPzilla v.5.0.7.2 (GREAT BLOCKERS)\STOPzilla v.5.0.7.2.exe" -d "C:\Users\Mateusz\Downloads\STOPzilla v.5.0.7.2 Full\STOPzilla v.5.0.7.2 (GREAT BLOCKERS)"
Task: {0FBFD84A-69A3-49A3-82B3-2781F959DCF2} - \Program aktualizacji online firmy DivX. No Task File <==== ATTENTION
Task: {12A987E4-DA79-4158-81C1-A614C57C581D} - \APSnotifierPP3 No Task File <==== ATTENTION
Task: {1E8A419E-6D75-4C9D-B807-FD30069E283A} - \APSnotifierPP2 No Task File <==== ATTENTION
Task: {2416160F-1896-465C-96C8-59FEE6FE159D} - System32\Tasks\{049B1EF0-90DD-4D43-BE14-2F35720C0DF9} => pcalua.exe -a F:\SETUP.EXE -d F:\
Task: {3676EC91-CE75-4653-A312-61274D4B7084} - \PennyBee No Task File <==== ATTENTION
Task: {3B472625-C665-4636-A195-1E27625873A7} - \APSnotifierPP1 No Task File <==== ATTENTION
Task: {77E3360F-7502-45DF-8797-239C0046FB0C} - System32\Tasks\{14F79AFD-3C6D-4C90-81C7-85DF6998D24A} => pcalua.exe -a "C:\Users\Mateusz\Downloads\STOPzilla v.5.0.7.2 Full\STOPzilla v.5.0.7.2 (GREAT BLOCKERS)\STOPzilla v.5.0.7.2 Activator.exe" -d "C:\Users\Mateusz\Downloads\STOPzilla v.5.0.7.2 Full\STOPzilla v.5.0.7.2 (GREAT BLOCKERS)"
Task: {83E9F600-5B3B-42DE-8282-11F1CAAEB332} - System32\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {C545B330-7245-40A0-B05F-EE3293F7B6AD} - System32\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004 => C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\McMPFSvc => ""="Service"
HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\Software\Classes\.exe: exefile => <===== ATTENTION!
HKU\S-1-5-21-1789225793-3473376085-129512806-1004\Software\Classes\exefile: <===== ATTENTION!
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Mateuszpiotr) #5

Raport z usuwania Fixlog:  http://www.wklej.org/id/1558299/


(Atis) #6

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.

Nie wiem jak to zrobiłeś, ale fixlist wkleiłaś bez ukośników w ścieżkach, więc nic nie zostało usunięte.


(Mateuszpiotr) #7

Faktycznie coś źle mi się wkleiło. Już poprawiłem.


(Atis) #8

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Reader X (10.1. 8)

Java 7 Update 67

Java 6 Update 32

JavaFX 2.1.1

Zainstaluj:

Adobe Reader XI 11.0.10

Java 8 Update 25

Internet Explorer 11


(Mateuszpiotr) #9

Zrobiłem wszystko to co kazałeś prócz instalacji IE 11. Czy jest sens instalować jeżeli używam na co dzień  Chrome?


(Atis) #10

Najlepiej odinstaluj Chrome zaznaczając usunięcie danych użytkownika.

Później zainstaluj najnowszą stabilną wersję.

IE aktualizuj ze względów bezpieczeństwa, bo niektóre programy pośrednio korzystają z IE.