Omiga Plus proszę o pomoc w usunięciu - jestem zielony


(-mario) #1

użytkownik Acorus obiecał pomoc :slight_smile:

 

wygenerowałem:

FRST:

http://wklej.org/id/1593945/

 

additional:

http://wklej.org/id/1593953/

 

pls...


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
HKLM-x32\...\Run: [iTunesHelper] = C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe [157480 2014-10-15] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Winlogon: [Userinit] [X]
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk
ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk - C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.8.150\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://www.onet.pl/", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpts=1421102198from=coruid=ST1000LM014-1EJ164_W3806MVRXXXXW3806MVR", "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hpppts=1421102224from=coruid=ST1000LM014-1EJ164_W3806MVRXXXXW3806MVR"
NETSVCx32: NetSetupSvc - C:\Windows\SysWOW64\NetSetupSvc.dll == No File.
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(-mario) #3

“i umieść obok FRST w tym samym folderze”

to znaczy na C–>FRST–>Logs ?


(Acorus) #4

Tam gdzie masz FRST czyli C:\Users\Olaf\Downloads