"One more step Please complete the security check to access" Podane logi


(Mid Mount) #1

FRST :

http://www.wklej.org/id/1610817/

 

Addition :

 

http://wklej.to/5cIXn

 

Witam piszę ponieważ mam problem z : "One more step Please complete the security check to access".

 

Wyżej podałem logi, skanowałem juz adwarecleanerem, malwarbytem itp.


(Atis) #2

CloudFlare to nie jest infekcja systemu.

Zgłoś problem dostawcy internetu, bo nic innego nie możesz zrobić w tej sprawie.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\...\Policies\Explorer: [NoInternetOpenWith] 1
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\...\Policies\Explorer: [LinkResolveIgnoreLinkInfo] 1
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\...\Policies\Explorer: [NoResolveSearch] 1
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\...\Policies\Explorer: [NoCDBurning] 1
HKU\S-1-5-18\...\Policies\Explorer: [HideSCAHealth] 1
HKU\S-1-5-18\...\Policies\Explorer: [NoInternetOpenWith] 1
HKU\S-1-5-18\...\Policies\Explorer: [LinkResolveIgnoreLinkInfo] 1
HKU\S-1-5-18\...\Policies\Explorer: [NoResolveSearch] 1
HKU\S-1-5-18\...\Policies\Explorer: [NoCDBurning] 1
AppInit_DLLs: C:\Program Files => C:\Program Files [0 2015-01-24] ()
AppInit_DLLs-x32: C:\Program Files => C:\Program Files [0 2015-01-24] ()
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MF72FE3F6-32CD-4AFB-9D57-AB3532A5A8CD&SearchSource=55&CUI=&UM=8&UP=SPE91EA329-0BCD-48B8-AC01-28A7C157995C&SSPV=
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001 -> DefaultScope {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MF72FE3F6-32CD-4AFB-9D57-AB3532A5A8CD&SearchSource=58&CUI=&UM=8&UP=SPE91EA329-0BCD-48B8-AC01-28A7C157995C&q={searchTerms}&SSPV=
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2718830750-743973330-3401071761-1001 -> {014DB5FA-EAFB-4592-A95B-F44D3EE87FA9} URL = http://www.trovi.com/Results.aspx?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MF72FE3F6-32CD-4AFB-9D57-AB3532A5A8CD&SearchSource=58&CUI=&UM=8&UP=SPE91EA329-0BCD-48B8-AC01-28A7C157995C&q={searchTerms}&SSPV=
FF SelectedSearchEngine: Trovi search
FF SearchPlugin: C:\Users\Kamyk\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qc7cuj9z.default\searchplugins\trovi-search.xml
CHR HomePage: Default -> hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MF72FE3F6-32CD-4AFB-9D57-AB3532A5A8CD&SearchSource=55&CUI=&UM=8&UP=SPE91EA329-0BCD-48B8-AC01-28A7C157995C&SSPV=
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://www.trovi.com/?gd=&ctid=CT3321459&octid=EB_ORIGINAL_CTID&ISID=MF72FE3F6-32CD-4AFB-9D57-AB3532A5A8CD&SearchSource=55&CUI=&UM=8&UP=SPE91EA329-0BCD-48B8-AC01-28A7C157995C&SSPV="
CHR DefaultSuggestURL: Default -> http://suggest.seccint.com/CSuggestJson.ashx?prefix={searchTerms}
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.