Opcja pokaż kosz na pulpicie


(rgabrysiak) #1

Witam stworzyłem sobie wartość w rejestrze wg prezentacji na vortalu

Niestety opcja ta nie działa, domyślnie jest odznaczona a po zmianie nic się nie dzieje.

Gdzie jest bląd


(Mail) #2

rgabrysiak napewno zrobiłeś coś źle. U mnie działa :wink:

P


(Leon$) #3

Otwórz notatnik i wklej do niego

Windows Registry Editor Version 5.00 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\RecycleBinOnDesktop] 

"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\HideDesktopIcons\\NewStartPanel" 

"Text"="Pokaż Kosz na pulpicie" 

"Type"="checkbox" 

"ValueName"="{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}" 

"CheckedValue"=dword:00000000 

"UncheckedValue"=dword:00000001 

"DefaultValue"=dword:00000001 

"HKeyRoot"=dword:80000001

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >>scal z rejestrem >> restart

:slight_smile: