Opcja "Użytkownik jest aktywny"


(Szeryf118) #1

Mam forum w phpBB i w panelu administracyjnym znalazłem opcję "Użytkownik jest aktywny". Co ona oznacza?


(system) #2

To znacza, że potwierdził rejestrację poprzez kliknięcie na link aktywacyjny w mailu lub został aktywowany ręcznie przez administratora.