Open Office wyrównanie przypisów w pracy


(Bebok_2) #1

Nie wiem czemu program ustawia mi przypisy w sposób dowolny. Wygląda to tak:

 

___________________

     2. Tamże, s.19.

  1. Tamże, s. 21.

 

Chciałbym aby przypisy były równo pod sobą i pojawiały się po spacji, tak jak przypis 2. Próbowałem coś porobić, ale pogorszyłem tylko sprawę.


(zmyslowasowa) #2

Włącz podgląd znaków niedrukowanych.

Formatowanie spacjami to zły pomysł.

Usuń dodane przez siebie spacje.

Przypisy zaznacz i przesuń linijką albo przez menu Format-Akapit