OpenOffice i pasery


(nietopyrz) #1

j/w

szukam najprostszej metody na stworzenie paserów w programie openoffice