OpenSUSE 10.3 zmiana speedu karty sieciowej


(Qwertyhnm666) #1

Jak zmienic speed karty sieciowej z auto na 10mbit full duplex? OpenSUSE 10.3