Opera .... być albo nie być :P


(3dm Racek) #1

Co należy ustawić w operze, aby jako klient poczty uruchamiał się Microsoft Outlook, a nie operowy klient ?


(fiesta) #2

Na luzie :arrow: Problemy


(lazikar) #3

Wejdz w preferencje>>poczta i tam przestaw na Microsoft Outlok. :smiley:


(Spox5) #4

Witam.

Tools (Narzędzia) > Preferences (Preferencje) > E-mail (Poczta) > Use default e-mail client on computer (Używaj domyślnego klienta systemu) [Zaznacz tą opcję jeśli jest tam Outlook]

lub

Use specific e-mail client (Używaj innego klienta)

[Zaznacz tę opcję jeśli wyżej nie widać domyślnego programu i wskaż ścieżkę dostępu do Outlooka]


(NUKEM) #5

To nic nie daje ! Po kliknięciu na ikonkę poczty w operze, nadal otwiera się klient operowy.


(Axeoth) #6

Poczta > Menedżer kont

Jeśli masz tam jakieś, to je usuń, zrestartuj operę i teraz spróbuj w opcjach przestawić na domyślnego klienta.

PS. Co u ciebie widnieje pod poleceniem 'Użyj domyślnego klienta systemu' ? Jeśli nie ma tam nazwy twojego klienta, to musisz najpierw ustawić to w Outlooku (czy czego tam używasz), żeby był domyślnym.