Opera zużywa 100% zasobów procesora

(Arek F.) #1

Spróbuj założyć nowy profil Opery. Znajduje się on w Danych Aplikacji folderu użytkownika.