Opera


(Adamgriss) #1

Chcę zainstalować najnowszą wersję Opery. Jak zrobić aby zakładki stworzone w obecnej Operze nie skasowały się ?


(Ks Kamilp Nr 8) #2

Plik->Eksportuj->Zakładki Opery...