Optimiser Pro i Omiga plus - Problem


(Maciejpikus) #1

Witam.

Jestem nieobeznany w takich sprawach i niezbyt wiedziałem co mogłem zrobić by usunąć programy Optimiser Pro i Omiga plus, więc usunąłem je za pomocą opcji odinstaluj program.

Zauważyłem jednak że w menedżerze zadań nadal widnieje owy Optimiser. Do usunięcia reklam użyłem jeszcze AdwCleanera.

 

Zamieszczam rejestr OTL

 

http://wklej.org/hash/70bfbe37b04/

 

FRST

 

http://wklej.org/hash/273148ac34a/

 

Addition

 

http://wklej.org/hash/3c8924c36e7/

 

Nowy FRST

 

http://wklej.org/hash/83f287c5eb0/

 

Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję.


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj omiga-plus uninstall.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Maciejpikus) #3

Nowy  FRST

 

http://wklej.org/hash/83f287c5eb0/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoFolderOptions] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
Startup: C:\Users\Miłosz\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\OPTISetup.lnk
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1978900511-2149803546-1765199525-1001 -> {2023ECEC-E06A-4372-A1C7-0B49F9E0FFF0} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ild&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_24C1PD59TXX24C1PD59T&ts=1422902826&type=default&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1978900511-2149803546-1765199525-1001 -> {E733165D-CBCF-4FDA-883E-ADEF965B476C} URL = http://isearch.omiga-plus.com/web/?utm_source=b&utm_medium=ild&utm_campaign=install_ie&utm_content=ds&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_24C1PD59TXX24C1PD59T&ts=1422902826&type=default&q={searchTerms}
CHR HomePage: Default -> hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1422902708&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_24C1PD59TXX24C1PD59T
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://isearch.omiga-plus.com/?type=hp&ts=1422902708&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_24C1PD59TXX24C1PD59T"
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> omiga-plus
StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe http://isearch.omiga-plus.com/?type=sc&ts=1422902708&from=ild&uid=TOSHIBAXMQ01ABD075_24C1PD59TXX24C1PD59T
U0 msahci; system32\drivers\msahci.sys
2015-02-02 19:46 - 2015-02-03 20:24 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\{eb6ee807-17ad-830e-eb6e-ee80717aa01c}
2015-02-02 19:51 - 2015-02-02 19:51 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\ca340ed800006f99
2015-02-03 22:59 - 2014-09-07 23:05 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2014-08-18 18:20 - 2014-08-18 18:20 - 0000119 _____ () C:\ProgramData\{1FBF6C24-C1fD-4101-A42B-0C564F9E8E79}.log
2014-08-18 18:18 - 2014-08-18 18:19 - 0000105 _____ () C:\ProgramData\{40BF1E83-20EB-11D8-97C5-0009C5020658}.log
2014-08-18 18:18 - 2014-08-18 18:18 - 0000107 _____ () C:\ProgramData\{C59C179C-668D-49A9-B6EA-0121CCFC1243}.log
2014-08-18 18:14 - 2015-02-03 23:03 - 0000074 _____ () C:\Users\Miłosz\AppData\Roaming\sp_data.sys
Task: {DB1E3470-3BE0-4D71-9EFA-C4905A72B82D} - System32\Tasks\{B9E60AFD-E80C-4389-BEE5-3120C6A36AB4} => pcalua.exe -a E:\start.exe -d E:\ -c /s
Task: C:\Windows\Tasks\WSPT.job => C:\Users\Miłosz\AppData\Roaming\WSPT.exe <==== ATTENTION
C:\Users\Miłosz\AppData\Roaming\*.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Maciejpikus) #5

Fixlog;

 

http://wklej.org/id/1623242/

 

FRST;

 

http://wklej.org/hash/ad992715eee/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj Adobe Flash Player 15 Plugin i zainstaluj Flash Player 16.0.0.296 Plugin


(Maciejpikus) #7

Bardzo dziękuję. Wszystko działa jak powinno, a komputer przyśpieszył.