Ostrzeżenie w Everest


(Paw Nak1) #1

"Dokładność danych DMI nie jest poprawna" Co to znaczy??


(Asterisk) #2

Przeczytaj ten topik Everest & dokładność danych DMI