Oto moj log :D


(Dodger15) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:54, on 2005-06-16

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Programy\panda\PavProt.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Programy\panda\Firewall\PavFires.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Programy\panda\APVXDWIN.EXE

C:\Programy\panda\PavFnSvr.exe

C:\Programy\panda\Pavkre.exe

D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Programy\panda\pavsrv51.exe

C:\Programy\panda\AVENGINE.EXE

C:\Programy\panda\prevsrv.exe

C:\Programy\panda\PsImSvc.exe

C:\Programy\panda\WebProxy.exe

C:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Programy\CiDial\CiDial.exe

C:\Programy\NetTransport 2\NetTransport.exe

D:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

D:\Documents and Settings\DODGER\Moje dokumenty\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy\Adobe\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NTIECatcher Class - {C56CB6B0-0D96-11D6-8C65-B2868B609932} - C:\Programy\NetTransport 2\NTIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [upgConfVer] "C:\Programy\tiytanium\UpgConf.exe" /v:8.05.01

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Programy\panda\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Programy\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Programy\NetTransport 2\NTAddList.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C2BD7EE3-6D1C-47A3-A6A5-4C5506ABD014}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: PAVWAIT.DLL NVDESK32.DLL

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Programy\panda\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Programy\panda\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Programy\panda\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Programy\panda\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - D:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Programy\panda\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Programy\panda\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Programy\panda\PsImSvc.exe

elo elo


(boczi) #2

Moim zdaniem log OK.

MSN Messenger jeśli nie używasz, usuń tym:

http://www.amnezja.org/modules.php?name … =0&thold=0

Połączenie Neostrady możesz skonfigurować sobie ręcznie, jest to wygodniejsze.

http://www.neostrada.info | http://www.turbokrecik.info | http://www.autoconnect.prv.pl


(Dodger15) #3

http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab ten link tam sie przypadkiem znalazl : D


(boczi) #4

To kontrolka ActiveX. Masz ją, bo to zainstalowałeś i zapewne grasz w bilard na GameDesire.


(Musg) #5

powiedz wszystkim skad masz pande!!

:smiley: :smiley:

log ok


(Dodger15) #6

a czemu cos nie tak ?? z moja panda ??