Oto moj log, plz sprawdzcie

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:18:58, on 2005-05-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\mHotkey.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\program files\steam\steam.exe

D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\Program Files\Realtek\Rtl8180\RtlWake.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Documents and Settings\Tele\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ogame.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.icm.edu.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - D:\Program Files\iMesh Light 5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM…\Run: [CHotKey] mHotkey.exe

O4 - HKLM…\Run: [updReg] D:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [AudioHQ] D:\Program Files\Creative\SBLive\AudioHQ\AHQTB.EXE

O4 - HKLM…\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU…\Run: [steam] “e:\program files\steam\steam.exe” -silent

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [MsnMsgr] “D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = D:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: RtlWake.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Mi … b31267.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v … 2884739826

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Me … b31267.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{F419DCE2-7880-4CA0-A4BC-5F93EC726583}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Probowalem pare razy wgrywac SP2 ale ciagle jakis blad wyskakuje :cry:

napisz jaki to blad albo daj srena :slight_smile:

czy to nie jest błąd z niezgodnością klucza :wink: ?

Log czysty :wink:

Kosmetyka:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "D:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot 

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] D:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

Bo zapewne masz pirackiego windowsa

Faktycznie mam pirata, ale przed reinstalacja dzialalo normalnie.

Niestety nikt ci na tym forum nie pomoże w rozwiązaniu problemem bo:

Masz PM-a czyli wysyłam pomoc :stuck_out_tongue:

dlaczego nie pomagasz tutaj tylko na priv? :frowning:

Przekierowałem jego na inne forum aby uzyskał pomoc wiem, ze tutaj nie można pomóc w jego problemie, wiecej tak nie zrobię :frowning:

Dlatego nie napisałem tego jako post :frowning: sorki @musg nie czuj sie dotknięty dziękuję za zwrócenie uwagi, poprawie się :stuck_out_tongue: