Ots.exe na Debianie


(matmaxalez) #1

Witam,

Mam problem z uruchomieniem aplikacji na systemie Debian 5.0 lenny 32 bit (dedyk w kimsufi). Błąd jest nietypowy gdyż gdy uruchamiam program odrazu to normalnie się włącza, żadnych błędów niema, a gdy wyłączę ten program i chcę go znów uruchomić to wyskakuje taki o to błąd:

pulpit@ks309629:/home/ots$ wine ots.exe

err:iphlpapi:getNumWithOneHeader Unable to open '/proc/net/route' to count entries!

err:iphlpapi:getRouteTable unimplemented!

wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000010 at address 0x514199 (thread 0017), starting debugger...

Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000010 in 32-bit code (0x00514199).

Register dump:

CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b

EIP:00514199 ESP:7ecdb568 EBP:7ecdb568 EFLAGS:00210202( - 00 - -RI1)

EAX:00000010 EBX:7ecdb660 ECX:00000000 EDX:7ecdb660

ESI:00114068 EDI:7ee07290

Stack dump:

0x7ecdb568: 7ecdb5c8 0056df89 00596114 00000010

0x7ecdb578: 7ecdb660 7ecdb5c0 005339be 7ecdb540

0x7ecdb588: 00000011 001117cf 00000011 00114da4

0x7ecdb598: 7ecdb5d8 0053133f 00114da4 001117be

0x7ecdb5a8: 7ecdb5c8 0056dbfb 7ecdb5bc 00596118

0x7ecdb5b8: 7ecdb5d8 0056e207 7ecdb5d4 7ee165a0

Backtrace:

=>1 0x00514199 in ots (+0x114199) (0x7ecdb568)

2 0x0056df89 in ots (+0x16df89) (0x7ecdb5c8)

3 0x0054bd5b in ots (+0x14bd5b) (0x7ecdb5e8)

4 0x0054bf52 in ots (+0x14bf52) (0x7ecdb698)

5 0x0041fcec in ots (+0x1fcec) (0x7ecdb8d8)

6 0x0041e41e in ots (+0x1e41e) (0x7ecdb968)

7 0x00427730 in ots (+0x27730) (0x7ecdba08)

8 0x7ee072c1 in msvcrt (+0x272c1) (0x7ecdba28)

9 0x7bc6c00e call_thread_entry_point+0xe() in ntdll (0x7ecdba38)

10 0x7bc6d493 in ntdll (+0x5d493) (0x7ecdbad8)

11 0x7bc6d67e in ntdll (+0x5d67e) (0x7ecdc3c8)

12 0xb76844c0 start_thread+0xc0() in libpthread.so.0 (0x7ecdc4c8)

0x00514199: movl 0x0(%eax),%eax

Modules:

Module Address Debug info Name (32 modules)

PE 240000- 262000 Deferred lua5

PE 270000- 34f000 Deferred libxml2

PE 350000- 362000 Deferred zlib1

PE 400000- 5a1000 Export ots

PE 7b0000- 889000 Deferred iconv

PE 10000000-10015000 Deferred lualib5

ELF 7b800000-7b93a000 Deferred kernel32

\-PE 7b820000-7b93a000 \ kernel32

ELF 7bc00000-7bca6000 Export ntdll

\-PE 7bc10000-7bca6000 \ ntdll

ELF 7bf00000-7bf03000 Deferred 

ELF 7ecfd000-7ed4f000 Deferred advapi32

\-PE 7ed10000-7ed4f000 \ advapi32

ELF 7ed4f000-7ed63000 Deferred libresolv.so.2

ELF 7ed63000-7ed81000 Deferred iphlpapi

\-PE 7ed70000-7ed81000 \ iphlpapi

ELF 7ed81000-7edad000 Deferred ws2_32

\-PE 7ed90000-7edad000 \ ws2_32

ELF 7edad000-7edc7000 Deferred wsock32

\-PE 7edb0000-7edc7000 \ wsock32

ELF 7edc7000-7ee32000 Export msvcrt

\-PE 7ede0000-7ee32000 \ msvcrt

ELF 7efa7000-7efb3000 Deferred libnss_files.so.2

ELF 7efb3000-7efcc000 Deferred libnsl.so.1

ELF 7efcc000-7eff2000 Deferred libm.so.6

ELF 7eff6000-7f000000 Deferred libnss_nis.so.2

ELF b7514000-b751d000 Deferred libnss_compat.so.2

ELF b751e000-b7522000 Deferred libdl.so.2

ELF b7522000-b767d000 Deferred libc.so.6

ELF b767e000-b7697000 Export libpthread.so.0

ELF b7697000-b77cd000 Deferred libwine.so.1

ELF b77dd000-b77f9000 Deferred ld-linux.so.2

Threads:

process tid prio (all id:s are in hex)

00000008 (D) Z:home\ots\ots.exe

00000017 0 <==

00000009 0

0000000c

00000014 0

00000013 0

00000012 0

0000000e 0

0000000d 0

0000000f

00000016 0

00000015 0

00000011 0

00000010 0

Backtrace:

=>1 0x00514199 in ots (+0x114199) (0x7ecdb568)

2 0x0056df89 in ots (+0x16df89) (0x7ecdb5c8)

3 0x0054bd5b in ots (+0x14bd5b) (0x7ecdb5e8)

4 0x0054bf52 in ots (+0x14bf52) (0x7ecdb698)

5 0x0041fcec in ots (+0x1fcec) (0x7ecdb8d8)

6 0x0041e41e in ots (+0x1e41e) (0x7ecdb968)

7 0x00427730 in ots (+0x27730) (0x7ecdba08)

8 0x7ee072c1 in msvcrt (+0x272c1) (0x7ecdba28)

9 0x7bc6c00e call_thread_entry_point+0xe() in ntdll (0x7ecdba38)

10 0x7bc6d493 in ntdll (+0x5d493) (0x7ecdbad8)

11 0x7bc6d67e in ntdll (+0x5d67e) (0x7ecdc3c8)

12 0xb76844c0 start_thread+0xc0() in libpthread.so.0 (0x7ecdc4c8)

err:ntdll:RtlpWaitForCriticalSection section 0x596130 "?" wait timed out in thread 0009, blocked by 0017, retrying (60 sec)

err:ntdll:RtlpWaitForCriticalSection section 0x596130 "?" wait timed out in thread 0009, blocked by 0017, retrying (60 sec)

err:ntdll:RtlpWaitForCriticalSection section 0x596130 "?" w

Natomiast, gdy zrobię reset serwera (reboot) to program znów działa i potem po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu znów nie działa i wyskakuje ten sam błąd i tak w koło.

Pozdrawiam,


(ra-v) #2

W sensie killall lub kill i potem odpalasz? to najprostsza czynność, bo może źle zamyka program.

Czy masz może gdzieś w procesach po odpaleniu plik dschost.exe?

ps x

U mnie on czasem coś mieszał, nie zabijał się po wykonaniu programu.


(system) #3

A czy przypadkiem aplikacja Ots.exe wymaga serwera X?


(Kaka') #4

matmaxalez ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę zapoznać się w pierwszej kolejności z regulaminem forum, a następnie z tym tematem. Po zapoznaniu się proszę poprawić tytuł tematu, używając przycisku zmien.gif