Otwierajace sie strony - prosze o pomoc


(Mick Mick) #1

witam

mam problem od kilku dnie otwieraja mi sie dziwne strony w internet explorer pomimo ze wcale go nie uzywam i nie uzywalem od dluzszego czasu jako ze caly czas korzystam z firefoxa

te stronki to np http://torbatroboxs.net/?a=92183591756&j=yes&m=1&zx=sp

zrobilem skan norton 360, zrobilem skan VundoFix i nic nie znalazly te programy, HijackThis natomiast znajduje i to wiele podejrzanych ale ja nie wiem ktore usunac, prosze o pomoc oto moj log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:28, on 2008-11-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\mentalray\satellite\raysat_VIZ2008_32server.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nladm\NLAgentProSvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\BTHelpNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\WINDOWS\emMON.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe

C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\gadcom\gadcom.exe

C:\Program Files\GetPack\GetPack25.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\IRONMI~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.859\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll

O2 - BHO: UberButton Class - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll

O2 - BHO: YahooTaggedBM Class - {65D886A2-7CA7-479B-BB95-14D1EFB7946A} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\YIeTagBm.dll

O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - C:\Program Files\DIALux\DLXShellExtension.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [btbb_wcm_McciTrayApp] C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

O4 - HKLM..\Run: [btbb_McciTrayApp] C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\BTHelpNotifier.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor

O4 - HKLM..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM..\Run: [Norton Ghost 12.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM..\Run: [emMON] emMON.exe

O4 - HKLM..\Run: [uVS10 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton 360\osCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [H2O] C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

O4 - HKLM..\Run: [spy Watcher] "C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe" -S

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe -hide

O4 - HKCU..\Run: [gadcom] "C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\gadcom\gadcom.exe" 61A847B5BBF728173599284503996897C881250221C8670836AC4FA7C8833201749139

O4 - HKCU..\Run: [GetPack25] "C:\Program Files\GetPack\GetPack25.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BT Broadband Desktop Help.lnk = C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\matcli.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Device Detector 3.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: BT Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A3B4B2C9-1E46-43EE-9E74-859FA1982DDA}: NameServer = 194.73.73.94,192.168.1.254

O18 - Protocol: dialux - {8352FA4C-39C6-11D3-ADBA-00A0244FB1A2} - C:\Program Files\DIALux\DLXToolBox.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\WI1F86~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe" -service (file missing)

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Unknown owner - C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe" -service (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: mental ray 3.5 Satellite for Autodesk VIZ 2008 (mi-raysat_VIZ2008_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\mentalray\satellite\raysat_VIZ2008_32server.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Network LookOut Agent (NetworkLookOutAgent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nladm\NLAgentProSvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: YPCService - Yahoo! Inc. - C:\WINDOWS\system32\YPCSER~1.EXE


(Gutek) #2
O2 - BHO: ActivationManager module - {86A44EF7-78FC-4e18-A564-B18F806F7F56} - C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

O4 - HKCU\..\Run: [gadcom] "C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\gadcom\gadcom.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [GetPack25] "C:\Program Files\GetPack\GetPack25.exe"

O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)		

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Mick Mick) #3

moj log z combofix:

ComboFix 08-10-19.04 - Iron Mike 2008-11-23 14:07:28.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.1.1045.18.1235 [GMT 0:00]

Uruchomiony z: C:\Documents and Settings\Iron Mike\Pulpit\pobieranie\ComboFix\ComboFix.exe

.

  • TRYB ZREDUKOWANEJ FUNKCJONALNOŚCI -

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Program Files\ActivationManager

C:\Program Files\ActivationManager\ActivationManager.dll

C:\Program Files\ActivationManager\Uninstall.exe

C:\Program Files\ADSTechnology

C:\Program Files\ADSTechnology\Uninstall.exe

C:\Program Files\GetPack

C:\Program Files\GetPack\dictame.gz

C:\Program Files\GetPack\GetPack25.exe

C:\Program Files\GetPack\trgtame.gz

C:\Program Files\iCheck

C:\Program Files\iCheck\Uninstall.exe

C:\WINDOWS\IE4 Error Log.txt

C:\WINDOWS\system32\MSINET.oca

.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2008-10-23 do 2008-11-23 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-11-23 13:06 . 2008-11-23 13:06

2008-11-23 12:17 . 2008-11-23 13:20

2008-11-23 12:17 . 2004-02-01 22:54 569,368 --a------ C:\WINDOWS\system32\olelib.tlb

2008-11-23 12:17 . 2003-05-14 21:07 389,120 --a------ C:\WINDOWS\system32\actskn43.ocx

2008-11-23 12:17 . 2003-01-26 15:48 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\Vbzip11.dll

2008-11-23 12:17 . 1998-12-02 09:11 143,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\vbuzip10.dll

2008-11-23 12:17 . 1999-04-17 23:36 10,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\aamd532.dll

2008-11-22 03:02 . 2008-11-22 03:02

2008-11-21 02:56 . 2008-11-21 02:56

2008-11-21 02:54 . 2008-11-21 02:54 2,407 --a------ C:\WINDOWS\system32\MSINET.DEP

2008-11-21 02:17 . 2008-11-21 02:17

2008-11-21 02:17 . 2008-11-21 02:17

2008-11-21 02:17 . 2008-11-21 02:23

2008-11-21 01:06 . 2008-11-21 01:06 231 --a------ C:\WINDOWS\system32\3dsviz.ini

2008-11-21 01:06 . 2008-11-21 01:06 43 --a------ C:\WINDOWS\system32\InstallSettings.ini

2008-11-19 00:46 . 2008-04-14 22:50 21,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll

2008-11-19 00:46 . 2008-04-14 22:50 21,504 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll

2008-11-18 21:47 . 2007-05-16 16:45 1,124,720 --a------ C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_34.dll

2008-11-18 21:47 . 2007-05-16 16:45 443,752 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dx10_34.dll

2008-11-18 21:46 . 2007-05-16 16:45 3,497,832 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dx9_34.dll

2008-11-18 21:46 . 2006-11-29 13:06 3,426,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dx9_32.dll

2008-11-18 21:46 . 2006-09-28 16:05 2,414,360 --a------ C:\WINDOWS\system32\d3dx9_31.dll

2008-11-17 14:16 . 2008-11-17 14:16 56 --ah----- C:\WINDOWS\system32\ezsidmv.dat

2008-11-17 14:15 . 2008-11-17 14:15

2008-11-17 03:05 . 2008-11-17 03:05 441 --a------ C:\WINDOWS\LTLightBeams.ini

2008-11-17 00:36 . 2008-11-17 00:36 268 --ah----- C:\sqmdata03.sqm

2008-11-17 00:36 . 2008-11-17 00:36 244 --ah----- C:\sqmnoopt03.sqm

2008-11-15 19:48 . 2008-11-15 19:48 268 --ah----- C:\sqmdata02.sqm

2008-11-15 19:48 . 2008-11-15 19:48 244 --ah----- C:\sqmnoopt02.sqm

2008-11-15 14:41 . 2008-11-15 14:41 268 --ah----- C:\sqmdata01.sqm

2008-11-15 14:41 . 2008-11-15 14:41 244 --ah----- C:\sqmnoopt01.sqm

2008-11-13 13:16 . 2008-11-13 13:16

2008-11-13 13:16 . 2008-11-13 13:16

2008-11-13 13:16 . 2008-11-17 03:05 296 --a------ C:\WINDOWS\LTShared.INI

2008-11-12 17:48 . 2008-11-12 17:48

2008-11-12 17:48 . 2008-11-12 17:48

2008-11-12 17:18 . 2008-11-18 14:28

2008-11-11 22:57 . 2008-09-04 17:17 1,106,944 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxml3.dll

2008-11-11 22:57 . 2008-10-24 11:21 455,296 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\mrxsmb.sys

2008-11-04 12:33 . 2008-11-04 12:33

2008-11-04 12:29 . 2008-11-04 12:30

2008-11-04 11:54 . 2006-05-18 17:41 368,640 --a------ C:\WINDOWS\system32\ReWire.dll

2008-11-04 11:54 . 2006-03-19 18:42 233,472 --a------ C:\WINDOWS\system32\REX Shared Library.dll

2008-11-04 11:53 . 2008-11-04 11:53

2008-11-04 11:53 . 2008-11-04 11:57

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:08 487,936 --a------ C:\WINDOWS\system32\rmbe3260.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 352,768 --a------ C:\WINDOWS\system32\pngu3263.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 131,072 --a------ C:\WINDOWS\system32\pneng50.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 130,560 --a------ C:\WINDOWS\system32\pnc3250.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:08 87,040 --a------ C:\WINDOWS\system32\ra32sipr.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:11 85,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\encdnet.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 81,920 --a------ C:\WINDOWS\system32\ra3214_4.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 72,704 --a------ C:\WINDOWS\system32\ra3228_8.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 61,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\decdnet.dll

2008-11-04 11:27 . 2005-06-04 09:09 21,504 --a------ C:\WINDOWS\system32\ra32dnet.dll

2008-11-04 11:24 . 2005-05-09 20:08 33,792 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\cledx.sys

2008-11-04 02:19 . 2008-11-04 11:47

2008-11-04 01:43 . 2008-11-04 11:26

2008-11-04 01:43 . 2005-11-08 20:02 708,608 --a------ C:\WINDOWS\system32\SYNSOACC.dll

2008-11-04 01:43 . 2005-11-08 11:20 147,456 --a------ C:\WINDOWS\system32\SynsoLChk.dll

2008-11-04 01:43 . 2003-07-31 19:28 147,425 --a------ C:\WINDOWS\system32\SYNSOACC-Aide.chm

2008-11-04 01:43 . 2003-05-26 14:29 120,468 --a------ C:\WINDOWS\system32\SYNSOACC-Hilfe.chm

2008-11-04 01:43 . 2003-05-26 14:29 114,279 --a------ C:\WINDOWS\system32\SYNSOACC-Help.chm

2008-11-04 01:43 . 2005-11-03 17:14 45,056 --a------ C:\WINDOWS\system32\Synsopos.exe

2008-11-04 01:43 . 2005-11-03 12:17 16,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\synasUSB.sys

2008-11-04 01:42 . 2008-11-04 01:43

2008-11-03 02:49 . 2008-11-03 02:49

2008-11-03 02:48 . 2008-11-03 02:49

2008-11-02 08:44 . 2008-11-02 08:44 56,572 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\scdemu.sys

2008-11-01 14:40 . 2008-11-01 14:40

2008-11-01 14:35 . 2008-11-01 14:35

2008-10-30 16:08 . 2008-11-01 15:26

2008-10-28 10:15 . 2008-10-28 10:15

2008-10-28 10:15 . 2008-11-04 02:28

2008-10-28 10:13 . 2008-10-31 16:34 123,952 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.SYS

2008-10-28 10:13 . 2008-10-31 16:34 60,800 --a------ C:\WINDOWS\system32\S32EVNT1.DLL

2008-10-28 10:13 . 2008-10-31 16:34 10,671 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.CAT

2008-10-28 10:13 . 2008-10-31 16:34 805 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\SYMEVENT.INF

2008-10-27 13:04 . 2008-10-27 13:04

2008-10-24 12:12 . 2008-10-15 16:36 337,408 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\netapi32.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-11-23 14:10 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared

2008-11-21 03:36 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Orbit

2008-11-21 01:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Autodesk

2008-11-21 01:51 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Autodesk

2008-11-21 01:42 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared

2008-11-21 01:40 --------- d-----w C:\Program Files\Autodesk

2008-11-18 12:47 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\MxBoost

2008-11-18 01:35 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Skype

2008-11-18 00:04 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\skypePM

2008-11-17 02:59 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2008-11-17 02:18 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard

2008-11-17 02:13 --------- d-----w C:\Program Files\Thorn

2008-11-17 01:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Product Explorer

2008-11-13 03:18 98,864 -c--a-w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2008-11-06 15:17 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Ulead Systems

2008-11-06 15:04 --------- d-----w C:\Program Files\RegVac Registry Cleaner

2008-11-04 12:29 --------- d-----w C:\Program Files\Java

2008-11-04 02:55 --------- d-----w C:\Program Files\AutoCAD 2006

2008-11-01 14:41 --------- d-----w C:\Program Files\AutoCAD 2008

2008-10-31 16:35 --------- d-----w C:\Program Files\Symantec

2008-10-31 16:29 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symantec

2008-10-29 12:09 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Image Zone Express

2008-10-27 13:11 --------- d-----w C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Symantec

2008-10-24 11:21 455,296 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\mrxsmb.sys

2008-10-15 08:41 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Ulead Systems

2008-10-13 13:50 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Media Components

2008-10-13 13:50 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\InstallShield

2008-10-13 13:49 --------- d-----w C:\Program Files\Ulead Systems

2008-10-13 13:49 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems

2008-10-05 13:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Equis

2008-10-05 12:57 --------- d-----w C:\Program Files\Equis

2008-10-05 12:57 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Equis

2008-09-30 16:43 1,286,152 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msxml4.dll

2008-09-30 15:13 --------- d-----w C:\Program Files\Dassault Systemes

2008-09-30 15:13 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\DassaultSystemes

2008-09-26 11:08 --------- d-----w C:\Program Files\Earth

2008-09-26 11:05 --------- d-----w C:\Program Files\MKVTOAVI

2008-09-25 14:40 --------- d-----w C:\Program Files\eToro

2008-09-15 15:27 1,846,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\win32k.sys

2008-09-10 01:15 1,307,648 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll

2008-09-04 17:17 1,106,944 ----a-w C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll

2008-08-26 08:27 826,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

2008-05-11 16:31 0 ----a-w C:\Program Files\temp01

2008-05-04 06:11 56 --sha-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\dc64vg9.sys

2008-02-01 16:13 32 -c--a-w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ezsid.dat

2008-04-14 00:51 56 -csh--r C:\WINDOWS\system32\DAC8007401.sys

2008-06-21 13:21 2,306 -csha-w C:\WINDOWS\system32\KGyGaAvL.sys

2008-05-12 18:37 32,768 --sha-w C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Historia\History.IE5\MSHist012008051220080513\index.dat

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\OverlayExcluded]

@="{4433A54A-1AC8-432F-90FC-85F045CF383C}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{4433A54A-1AC8-432F-90FC-85F045CF383C}]

2008-10-31 12:24 576352 --a------ C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Backup\buShell.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\OverlayPending]

@="{F17C0B1E-EF8E-4AD4-8E1B-7D7E8CB23225}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{F17C0B1E-EF8E-4AD4-8E1B-7D7E8CB23225}]

2008-10-31 12:24 576352 --a------ C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Backup\buShell.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\OverlayProtected]

@="{476D0EA3-80F9-48B5-B70B-05E677C9C148}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID{476D0EA3-80F9-48B5-B70B-05E677C9C148}]

2008-10-31 12:24 576352 --a------ C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Backup\buShell.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"LightScribe Control Panel"="C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2007-10-18 455968]

"Yahoo! Pager"="C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" [2007-08-30 4670704]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2007-10-18 5724184]

"Eraser"="C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe" [2007-12-22 916240]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2006-02-19 49152]

"hpWirelessAssistant"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2007-05-11 472632]

"SynTPStart"="C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe" [2007-09-14 102400]

"btbb_wcm_McciTrayApp"="C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe" [2006-12-07 935936]

"YBrowser"="C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe" [2003-12-09 57344]

"btbb_McciTrayApp"="C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\BTHelpNotifier.exe" [2007-08-22 936960]

"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll" [2007-08-23 8478720]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll" [2007-08-23 81920]

"CTSysVol"="C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe" [2003-09-17 57344]

"QlbCtrl"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2006-11-06 159744]

"Norton Ghost 12.0"="C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe" [2008-05-07 2037088]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2008-05-27 413696]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-15 37376]

"Adobe Photo Downloader"="C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe" [2005-06-06 57344]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 39792]

"sclauncher"="C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe" [2007-10-11 94208]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe" [2008-06-10 144784]

"NeroFilterCheck"="C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe" [2008-02-28 570664]

"NBKeyScan"="C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe" [2008-02-18 2221352]

"NSLauncher"="C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe" [2007-09-07 3100672]

"RemoteControl8"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe" [2008-03-20 83240]

"PDVD8LanguageShortcut"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe" [2007-12-14 50472]

"BDRegion"="C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe" [2008-05-19 91432]

"UVS10 Preload"="C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe" [2006-08-09 36864]

"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2008-10-17 51048]

"osCheck"="C:\Program Files\Norton 360\osCheck.exe" [2008-02-26 988512]

"H2O"="C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe" [2005-10-23 385024]

"Spy Watcher"="C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe" [2005-04-07 557056]

"nwiz"="nwiz.exe" [2007-08-23 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]

"SbUsb AudCtrl"="sbusbdll.dll" [2004-07-09 C:\WINDOWS\system32\sbusbdll.dll]

"High Definition Audio Property Page Shortcut"="CHDAudPropShortcut.exe" [2006-07-26 C:\WINDOWS\system32\CHDAudPropShortcut.exe]

"emMON"="emMON.exe" [2006-05-30 C:\WINDOWS\emMON.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Gamma Loader.lnk - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe [2008-06-13 110592]

BT Broadband Desktop Help.lnk - C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\matcli.exe [2008-02-01 217088]

BTTray.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe [2006-05-12 581693]

Device Detector 3.lnk - C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe [2008-02-14 118784]

HP Digital Imaging Monitor.lnk - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2006-02-19 288472]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360]

Windows Desktop Search.lnk - C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe [2006-03-26 257752]

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\ShellExecuteHooks]

"{56F9679E-7826-4C84-81F3-532071A8BCC5}"= "C:\Program Files\Windows Desktop Search\MSNLNamespaceMgr.dll" [2006-03-13 233472]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32]

"msacm.dvacm"= C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\Vio\Dvacm.acm

"msacm.MPEGacm"= C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\MPEG\MPEGacm.acm

"msacm.ulmp3acm"= C:\PROGRA~1\COMMON~1\ULEADS~1\MPEG\ulmp3acm.acm

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\procexp90.Sys]

@="Driver"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}]

--a------ 2008-02-28 16:07 1828136 C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecAntiVirus]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center\Monitoring\SymantecFirewall]

"DisableMonitoring"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]

"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

"C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YahooMessenger.exe"=

"C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\YServer.exe"=

"C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitdm.exe"=

"C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitnet.exe"=

"C:\Program Files\Azureus\Azureus.exe"=

"C:\Program Files\Common Files\Nokia\Service Layer\A\nsl_host_process.exe"=

"C:\WINDOWS\system32\dpvsetup.exe"=

"C:\Program Files\SimpleCenter\Home Media Server.exe"=

"C:\Program Files\Autodesk\Backburner\monitor.exe"=

"C:\Program Files\Autodesk\Backburner\manager.exe"=

"C:\Program Files\Autodesk\Backburner\server.exe"=

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe"=

"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\livecall.exe"=

"C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe"=

"C:\Program Files\eMule\emule.exe"=

"C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero Web\SetupX.exe"=

"C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\orbixd.exe"=

"C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CNEXT.exe"=

"C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"=

"C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\3dsviz.exe"=

"C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\3dsmax.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"20485:TCP"= 20485:TCP:BitComet 20485 TCP

"20485:UDP"= 20485:UDP:BitComet 20485 UDP

"4445:TCP"= 4445:TCP:NetworkLookOut

R0 hotcore3;hotcore3;C:\WINDOWS\system32\drivers\hotcore3.sys [2007-05-18 38432]

R1 LUMDriver;LUMDriver;C:\WINDOWS\system32\drivers\LUMDriver.sys [2006-10-13 14912]

R2 {FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054};C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl [2008-05-15 11:07 61424]

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0;ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service;C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe [2007-12-06 660768]

R2 BBDemon;Backbone Service;C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe [2006-04-29 49152]

R2 LiveUpdate Notice;LiveUpdate Notice;C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe [2008-10-17 149352]

R2 mi-raysat_3dsMax2009_32;mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit 32-bit;C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe [2008-03-10 65536]

R2 mi-raysat_VIZ2008_32;mental ray 3.5 Satellite for Autodesk VIZ 2008;C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\mentalray\satellite\raysat_VIZ2008_32server.exe [2007-03-07 65536]

R2 NetworkLookOutAgent;Network LookOut Agent;C:\WINDOWS\system32\nladm\NLAgentProSvc.exe [2007-10-22 1143808]

R3 CLEDX;Team H2O CLEDX service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cledx.sys [2005-05-09 33792]

S2 Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate;C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe [2008-02-21 238968]

S3 COH_Mon;COH_Mon;C:\WINDOWS\system32\Drivers\COH_Mon.sys [2008-07-30 23888]

S3 nmwcdnsu;Nokia USB Flashing Phone Parent;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsu.sys [2008-02-01 138112]

S3 nmwcdnsuc;Nokia USB Flashing Generic;C:\WINDOWS\system32\drivers\nmwcdnsuc.sys [2008-02-01 8320]

S3 sbusb;Sound Blaster USB Audio Driver;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sbusb.sys [2004-07-27 1643648]

S3 USB28xxBGA;USB 2861 Device;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emBDA.sys [2006-09-12 292864]

S3 USB28xxOEM;USB 28xx OEM Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\emOEM.sys [2006-08-21 7168]

S3 VNUSB;VN Series Device;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VNUSB.sys [2006-04-07 38496]

*Newly Created Service* - COMHOST

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}]

"C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe"

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'

2008-08-21 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job

  • C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe [2008-04-11 16:57]

.

  • USUNIĘTO PUSTE WPISY - - - -

HKCU-Run-GetPack25 - C:\Program Files\GetPack\GetPack25.exe

Notify-WgaLogon - (no file)

.

------- Skan uzupełniający -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\Iron Mike\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\pqq845f8.default\

FF -: plugin - C:\Program Files\QuickTime\Plugins\npqtplugin8.dll

FF -: plugin - C:\Program Files\Yahoo!\Shared\npYState.dll

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-11-23 14:12:04

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS

skanowanie ukrytych procesów ...

skanowanie ukrytych wpisów autostartu ...

skanowanie ukrytych plików ...

skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0

**************************************************************************

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services{FE4C91E7-22C2-4D0C-9F6B-82F1B7742054}]

"ImagePath"="\??\C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\000.fcl"

.

------------------------ Pozostałe uruchomione procesy ------------------------

.

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqste08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

.

**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2008-11-23 14:25:13 - komputer został uruchomiony ponownie [iron Mike]

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-11-23 14:25:07

Przed: 59,898,388,480 bajtów wolnych

Po: 60,309,872,640 bajtów wolnych

350


(Mick Mick) #4

hej przeskanowalem ComboFixem a pozniej jeszcze raz nowa wersja HijackThis i w nowym logu nie ma juz tych wpisow, oto on, czy jeszcze cos treba usunac?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:33:49, on 2008-11-23

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16735)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\mentalray\satellite\raysat_VIZ2008_32server.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nladm\NLAgentProSvc.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\BTHelpNotifier.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ycommon.exe

C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = 127.0.0.1;*.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: btorbit.com - {000123B4-9B42-4900-B3F7-F4B073EFC214} - C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitcth.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} - C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll

O2 - BHO: UberButton Class - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\coIEPlg.dll

O2 - BHO: YahooTaggedBM Class - {65D886A2-7CA7-479B-BB95-14D1EFB7946A} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\YIeTagBm.dll

O2 - BHO: DIALux 3.1 ULDBrowserHelper Class - {69AB812A-8CE4-4BF3-B49B-3B60A9F31FB2} - C:\Program Files\DIALux\DLXShellExtension.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\IDS\IPSBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: SidebarAutoLaunch Class - {F2AA9440-6328-4933-B7C9-A6CCDF9CBF6D} - C:\Program Files\Yahoo!\browser\YSidebarIEBHO.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\coShared\Browser\2.6\CoIEPlg.dll

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM..\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [btbb_wcm_McciTrayApp] C:\Program Files\btbb_wcm\McciTrayApp.exe

O4 - HKLM..\Run: [YBrowser] C:\PROGRA~1\Yahoo!\browser\ybrwicon.exe

O4 - HKLM..\Run: [btbb_McciTrayApp] C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\BTHelpNotifier.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sbUsb AudCtrl] RunDll32 sbusbdll.dll,RCMonitor

O4 - HKLM..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBLive 24-Bit External\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM..\Run: [Norton Ghost 12.0] "C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sclauncher] C:\Program Files\SimpleCenter\bin\win\sclauncher.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NSLauncher] C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl8] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PDVD8LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bDRegion] C:\Program Files\Cyberlink\Shared Files\brs.exe

O4 - HKLM..\Run: [emMON] emMON.exe

O4 - HKLM..\Run: [uVS10 Preload] C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio SE DVD\uvPL.exe

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton 360\osCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [H2O] C:\Program Files\SyncroSoft\Pos\H2O\cledx.exe

O4 - HKLM..\Run: [spy Watcher] "C:\PROGRA~1\SPYCLE~1\SpyWatcher.exe" -S

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU..\Run: [Yahoo! Pager] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YAHOOM~1.EXE" -quiet

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Eraser] C:\Program Files\Eraser\Eraser.exe -hide

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BT Broadband Desktop Help.lnk = C:\Program Files\BT Broadband Desktop Help\bin\matcli.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Device Detector 3.lnk = C:\Program Files\Olympus\DeviceDetector\DevDtct2.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O8 - Extra context menu item: &Download by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/201

O8 - Extra context menu item: &Grab video by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/204

O8 - Extra context menu item: Do&wnload selected by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/203

O8 - Extra context menu item: Down&load all by Orbit - res://C:\Program Files\Orbitdownloader\orbitmxt.dll/202

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: BT Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{A3B4B2C9-1E46-43EE-9E74-859FA1982DDA}: NameServer = 194.73.73.94,192.168.1.254

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Backbone Service (BBDemon) - Dassault Systemes - C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSysDemon.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: mental ray 3.6 Satellite for Autodesk 3ds Max Design 2009 32-bit 32-bit (mi-raysat_3dsMax2009_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2009\mentalray\satellite\raysat_3dsMax2009_32server.exe

O23 - Service: mental ray 3.5 Satellite for Autodesk VIZ 2008 (mi-raysat_VIZ2008_32) - Unknown owner - C:\Program Files\Autodesk\VIZ2008\mentalray\satellite\raysat_VIZ2008_32server.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Network LookOut Agent (NetworkLookOutAgent) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nladm\NLAgentProSvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Ghost\Agent\VProSvc.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: nTune Service (nTuneService) - NVIDIA - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: YPCService - Yahoo! Inc. - C:\WINDOWS\system32\YPCSER~1.EXE

--

End of file - 17434 bytes


(Leon$) #5

usuń starą wersję Combofixa z dysku

Pobierz Combofix http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?f=16&t=36654 przeskanuj system daj log

Podczas pobierania i skanu Combofixem proszę wyłączyć wszelkie zapory i antywirusy

:slight_smile:


(Gutek) #6

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052