Otwieranie portów


(Safodo) #1

W ustawieniach modemu wpisałem port który chcę otworzyć, ale nadal pozostaje on zamknięty dlaczego ?