Outlock


(Themefhisto) #1

Zostałem zmuszony, aby tego użyć :confused: Jak zapisać całą poczte na dysku?


(adpawl) #2

Najłatwiej zaznaczyć wiadomości i przeciągnąć do jakiegoś katalogu :wink:

...można też chyba: Plik -> Eksportuj - > Wiadomości


(lazikar) #3

Mozesz użyć Outlok Backup.