[outlook 2007] modyfikuje wiadomosci i kasuje


(Joc) #1

Thank you for your loan request, which we recieved yesterday, your refinance application has been accepted


(Zbiwis) #2

Jeżeli jesteś posiadaczem (legalnym) Office 2007 to masz prawo do bezpłatnej pomocy technicznej (ja korzystam z dema z KS – mi ten przywilej nie przysługuje) najprościej chyba u źródła.